Strona główna  >   Szkolenie Twoją drogą do zawodu

Szkolenie Twoją drogą do zawodu


W sierpniu 2010 r. Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach rozpoczęła realizację projektu „Szkolenie Twoją drogą do zawodu”.

Projekt skierowany jest do bezrobotnej młodzieży z powiatu kozienickiego w wieku 18-25 lat, zamierzającej podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Udział w projekcie umożliwi młodzieży ukończenie wybranego kursu zawodowego oraz podstawowego kursu komputerowego, ponadto pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz poruszania się po rynku pracy. Uczestnicy projektu będą korzystali z pomocy psychologa i doradcy zawodowego. Młodzież biorąca udział w projekcie zostanie objęta kompleksowym wsparciem umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, co bezpośrednio wpłynie na poprawę jej funkcjonowania na rynku pracy.
Projekt będzie realizowany do końca listopada 2010 r.

Miejsce realizacji projektu:
Hufiec Pracy 7-13
ul. Bohaterów Getta 24
26-900 Kozienice
tel. (048) 614-82-38