Strona główna  >   Nasza Przyszłość 3

Nasza Przyszłość 3


Ochotnicze Hufce Pracy od kwietnia do października 2011 r. będą realizowały projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nasza przyszłość 3” .

Projekt skierowany jest do dziewcząt jak i chłopców w wieku 15 – 17 lat, wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, mających problemy w nauce szkolnej, nie radzących sobie ze swoimi emocjami oraz korzystających z opieki kuratora rodzinnego środków pomocy społecznej.

Głównym celem projektu „Nasza przyszłość 3” jest udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zamierza zrealizować ten cel poprzez działania, które obejmą cele szczegółowe: wzrost poziomu komunikacji społecznych młodzieży, wiedzy na temat jej potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, podniesienie poziomu aspiracji osobistych młodych ludzi oraz nabycie przez nich wiedzy i umiejętności na temat planowania kariery edukacyjno – zawodowej.


Powyższe cele szczegółowe będą realizowane w oparciu o zajęcia obejmujące między innymi zajęcia motywacyjno – aktywizujące, zajęcia wyrównawcze z wybranych przez uczestników projektu przedmiotów, zajęcia socjoterapeutyczne, kurs pierwszej pomocy. W ramach projektu „Nasza przyszłość 3” uczestniczki i uczestnicy na zorganizowanych kołach zainteresowań będą mieli możliwość rozwijania swoich pasji. Dla osób, które wezmą udział w projekcie, zostanie zorganizowany obóz wypoczynkowy.
W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy otrzymają wsparcie ze strony specjalistów takich jak doradca zawodowy, psycholog, pedagog.
Projekt będzie realizowany w naszych jednostkach w Warszawie i Radomiu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w Warszawie, ul. Królewska 27, tel. (022) 862 32 17, adres e-mailowy kształcenie@mazowiecka.ohp.pl lub jednostkami, w których projekt będzie realizowany.
 
7-1 Środowiskowy Hufiec Pracy
26-600 Radom, ul. Miła 17, tel (48) 363-95-32

7-4 Środowiskowy Hufiec Pracy
00-428 Warszawa, ul. Konopacka 16, tel. (22) 618-07-33

7-32 Hufiec Pracy
02-244 Warszawa, ul. Puławska 234, tel. (22) 498-30-53