Strona główna  >   Nowe perspektywy

Nowe perspektywy


Od września 2012 Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają realizację projektu systemowego „Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2013 roku.
Dla młodzieży poniżej 18 roku życia jedną z atrakcyjnych form wsparcia będą warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, przewidziane jako wsparcie dla młodzieży mającej problemy z nauką. Dodatkowo młodzież będzie mogła wziąć udział w warsztatach informatycznych, kursie językowym oraz zajęciach z doradztwa zawodowego czy wsparcia psychologicznego.
Dla młodzieży w wieku 18-25 lat przewidziano kurs przedsiębiorczości, profesjonalny kurs komputerowy ECDL, kurs języka obcego, a także kurs na prawo jazdy kat. B. Ponadto przeprowadzone zostaną zajęcia z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego. Uczestnicy tej kategorii wiekowej będą mieli możliwość ukończenia wybranego kursu zawodowego oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców.

 

Projekt będzie realizowany w następujących jednostkach OHP:

7-6 ŚHP-DK Warszawa,
ul. Rabsztyńska 8 (22)424-98-35
shp7-6@mazowiecka.ohp.pl

CEiPM Ostrołęka,
ul. Zawadzkiego 1A, (29)769-15-61
ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl

7-5 ŚHP-DK Ciechanów,
ul. Niechodzka 14, (23)673-69-92
shp7-5@mazowiecka.ohp.pl

7-2 OSiW Zwoleń,
ul. Kościuszki 39, (48)676-21-12
OSiW.zwoleń@mazowiecka.ohp.pl


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z wymienionymi wyżej jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Hufców Pracy.