Strona główna  >   Usługi  >   Catering

Catering

Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne
Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Ul. Niechodzka 14G, 06-400 Ciechanów
Tel./fax: 23 672 14 72, 23 672 97 28
e-mail: warsztaty.ciechanów@mazowiecka.ohp.pl

OFERTA JEDNOSTKI


Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne w Ciechanowie oferują szeroką gamę usług gastronomicznych od domowych obiadów po uroczyste i wystawne przyjęcia.


Obiady domowe
Wyroby cukiernicze
Wyroby garmażeryjne
Catering
wraz z obsługą

Oferujemy:
  • obiady domowe
  • wyroby cukiernicze
  • wyroby garmażeryjne
  • catering wraz z obsługą
  • organizację przyjęć okolicznościowych

Zatrudniona kadra jest w stanie podjąć się każdego z wyżej wymienionych zadań. Jednostka od lat prowadzi punkt gastronomiczny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, jak również posiada duże doświadczenie w realizacji zleceń cateringowych.

OHP jako państwowa jednostka budżetowa nie działa dla zysku, a zdobyte środki przeznacza na przygotowanie zawodowe osób, które nie miały warunków do kontynuowania nauki. Wspieramy osoby, które z uwagi na bariery materialne lub rodzinne potrzebują instytucjonalnego wsparcia. Wyrównujemy szanse młodzieży na udany start w dorosłe życie.