Strona główna  >   Rozwój zawodowy  >   Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są poprzez Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Centra Kariery. Działalność tych jednostek ukierunkowana jest na umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia bądź uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Doradcy zawodowi  udzielają porad w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej.  

Jednostki doradztwa zawodowego oferują usługi z zakresu:
  • informacji i poradnictwa zawodowego,
  • planowania ścieżki edukacyjno- zawodowej,
  • aktywnego poruszania się po rynku pracy,
  • sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, 
  • podstaw prawa pracy,
  • treningu umiejętności miękkich,
  • wiedzy na temat zakładania własnej działalności gospodarczej.