Strona główna  >   POŚREDNIK PRACY

POŚREDNIK PRACY

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nr 88.2021

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71 w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko POŚREDNIKA PRACY do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie adres: ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa

Wymiar etatu: 1/1

05.10.2021 r.

Autor: Zespół Kadr i BHP

Do głównych zadań na stanowisko będzie należało m.in. :

 • Poszukiwanie pracodawców/miejsc praktyk;
 • Weryfikacja kwalifikacji pracodawcy do przyjęcia ucznia;
 • Działania dotyczące zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • Monitoring przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP
 • Diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie pośrednictwa pracy;
 • Realizacja indywidualnych i grupowych spotkań konsultacyjno-informacyjnych;
 • Rejestracja młodzieży poszukującej pracy w MBP oraz ogólnopolskiej bazie klientów OHP;
 • Pozyskanie ofert pracy krótko i długoterminowych;
 • Organizacja giełd pracy;
 • Gromadzenie i udostępnianie młodzieży zasobów metodycznych, publikacji i edukacyjnych, informacji o zawodach, rynku pracy, szkołach i edukacji;
 • Informowanie młodych ludzi o możliwościach wzięcia udziału w projektach, w tym projektach współfinansowanych z UE w ramach EFS realizowanych OHP;
 • Prowadzenie okresowej sprawozdawczości z zakresu działalności jednostki;w danego projektu.

Wymagane kwalifikacje:

 • Studia wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe – rok w zakresie pośrednictwa pracy.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wiedza zawodowa;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w grupie;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Systematyczność i samodzielność;
 • Terminowość i sumienność.

Dodatkowe informacje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia:

 • Pracę w stabilnej instytucji w ramach umowy o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia;
 • System premii i nagród;
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Curriculum Vitae w formie elektronicznej prosimy przesłać do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kadry@mazowiecka.ohp.pl do dnia 11.10.2021
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.

Kandydaci, którzy przesłali dokumentację wymaganą do procesu rekrutacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym zapisem:

Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również w oświadczeniu dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze, w celu udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.