Strona główna  >   STANOWISKO ds. BHP i ppoż

STANOWISKO ds. BHP i ppoż

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nr 87.2021

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71 w Warszawie ogłasza nabór na STANOWISKO ds. BHP i ppoż
Wymiar etatu 1/2 lub  2x 1/4

24.09.2021 r.

Autor: Zespół Kadr i BHP

Do głównych zadań na stanowisko będzie należało m.in. :

 • Nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem obowiązujących instrukcji z zakresu BHP i ppoż,
 • Podnoszenie świadomości BHP i PPOŻ wśród pracowników,
 • Wdrażanie norm bezpieczeństwa obowiązujących na terenie siedziby MWK OHP,
 • Nadzór nad prowadzeniem postępowań powypadkowych,
 • Rekomendowanie i wdrażanie zmian zwiększających bezpieczeństwo pracy,
 • Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie BHP,
 • Kontrola w zakresie BHP i PPOŻ siedziby MWK OHP i podległych jednostek,
 • Archiwizacja przedmiotowych dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Udokumentowane kwalifikacje w zakresie BHP i ppoż.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętności pracy w grupie,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Systematyczność i samodzielność,
 • Terminowość i sumienność.

Dodatkowe informacje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia:

 • Pracę w stabilnej instytucji w ramach umowy o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia;
 • System premii i nagród;
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej prosimy przesłać do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kadry@mazowiecka.ohp.pl do dnia 30.09.2021 roku

Niezbędne dokumenty:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 2. OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.

Kandydaci, którzy przesłali dokumentację wymaganą do procesu rekrutacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym zapisem:


Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również w oświadczeniu dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze, w celu udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.