Strona główna  >   ASYSTENT EURES/SPECJALISTA W ZESPOLE PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH.

ASYSTENT EURES/SPECJALISTA W ZESPOLE PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nr 86.2021

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71 w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko ASYSTENT EURES/SPECJALISTA W ZESPOLE PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH.

Wymiar etatu: 1/1

24.09.2021 r.

Autor: Zespół Kadr i BHP

Do głównych zadań na stanowisko będzie należało m.in. :

 • Prowadzenie unijnego pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców z Polski, państw UE/EOG i Szwajcarii;
 • Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi EURES, w tym z doradcami EURES w innych krajach UE, w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz młodzieży;
 • Inicjowanie, planowanie oraz koordynowanie współpracy z asystentami EURES w jednostkach organizacyjnych MWK OHP;
 • Udział w szkoleniach europejskich oraz krajowych;
 • Prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla kadry OHP wewnątrz organizacji;
 • Monitoring działań i przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności EURES;
 • Współpracowanie przy realizacji projektów EURES dofinansowanych z EFS;
 • Korzystanie z narzędzi na portalu EURES KE oraz na krajowej stronie internetowej EURES;
 • Realizowanie zadań związanych z wdrażaniem projektów systemowych lub regionalnych finansowanych ze środków UE lub krajów członkowskich;
 • Pomoc w opracowywaniu i rozliczaniu wniosków dotyczących projektów finansowanych ze źródeł innych niż EFS (PNWM, Erasmus+, Wymiana Polsko - Ukraińska itp.) i innych przedsięwzięć w zakresie współpracy i wymiany międzynarodowej;
 • Rozliczanie projektów pod względem merytorycznym - karty czasu pracy, koszty dojazdów itp.;
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji z realizowanych projektów, programów i zadań dla OHP oraz instytucji i podmiotów związanych z realizacja lub oceną efektów danego projektu.

Wymagane kwalifikacje:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych;
 • Brak wyroku prawomocnie skazującego za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B1 – potwierdzone certyfikatem;
 • Doświadczenie zawodowe - minimum 6 lat pracy  w tym 1 rok pracy w zakresie pośrednictwa pracy lub pośrednictwa zawodowego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wiedza zawodowa;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w grupie;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Systematyczność i samodzielność;
 • Terminowość i sumienność.

Dodatkowe informacje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia:

 • Pracę w stabilnej instytucji w ramach umowy o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia;
 • System premii i nagród;
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej prosimy przesłać do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kadry@mazowiecka.ohp.pl do dnia 26.09.2021 roku

Niezbędne dokumenty:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 2. OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.

Kandydaci, którzy przesłali dokumentację wymaganą do procesu rekrutacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym zapisem:


Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również w oświadczeniu dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze, w celu udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.