Strona główna  >   WYCHOWAWCA do OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W JACIĄŻKU

WYCHOWAWCA do OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W JACIĄŻKU

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nr 84.2021

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71 w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko WYCHOWAWCY do OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W JACIĄŻKU adres: Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy - Bramura

Wymiar etatu: 1/1

20.09.2021 r.

Autor: Zespół Kadr i BHP

Do głównych zadań na stanowisko będzie należało m.in. :

 • Przestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie organizacji i realizacji kształcenia, szkolenia i przygotowywania zawodowego oraz wychowania i opieki uczestników;
 • Organizowanie i realizacja różnych form pracy wychowawczej oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 • Udział w comiesięcznych radach pedagogicznych i zespołach diagnostycznych;
 • Comiesięczną analizę pracy wychowawczej oraz sytuacji edukacyjnej i zawodowej uczestników, w tym postępów w nauce oraz frekwencji na zajęciach szkolnych;
 • Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozpoznawanie potrzeb i problemów młodych osób (od 15 roku życia);
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnianie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych i rodzinnych;
 • Utrzymywanie stałej współpracy z pracodawcami, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz młodzieży.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne;
 • Doświadczenie zawodowe na proponowanym stanowisku – min. 2 lata

 

 Dodatkowymi atutami będą:

 

 • Wiedza zawodowa;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w grupie;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Systematyczność i samodzielność;
 • Terminowość i sumienność.

 

 

Dodatkowe informacje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia:

 

 • Pracę w stabilnej instytucji w ramach umowy o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia;
 • System premii i nagród;
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych.

 

Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej prosimy przesłać do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kadry@mazowiecka.ohp.pl do dnia 26.09.2021 roku

 

Niezbędne dokumenty:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 2. OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.

 

 Kandydaci, którzy przesłali dokumentację wymaganą do procesu rekrutacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym zapisem:


Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również w oświadczeniu dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze, w celu udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.