Strona główna  >   STANOWISKO – INSTRUKTOR SZKOLENIA ZAWODOWEGO – KUCHARZ w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

STANOWISKO – INSTRUKTOR SZKOLENIA ZAWODOWEGO – KUCHARZ w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko 81.2021

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71 w Warszawie ogłasza nabór na STANOWISKOINSTRUKTOR SZKOLENIA ZAWODOWEGO – KUCHARZ  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, adres: Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy-Bramura.

 

Wymiar etatu 1/1

Autor: Zespół Kadr i Szkoleń

16.09.2021r.


Do głównych zadań na stanowisku będzie należało m.in. :

 • Odpowiadanie za całokształt zagadnień związanych z zajęciami praktycznymi uczestników z podległych grup wychowawczych;
 • Realizacja programu praktycznej nauki zawodu w oparciu o szczegółowe wytyczne;
 • Prowadzenie dziennika praktycznej nauki zawodu i listy obecności uczestników na zajęciach praktycznych;
 • Ocenianie realizacji programu przez poszczególnych uczestników, odnotowując osiągane przez nich wyniki w dzienniku;
 • Ścisła współpraca z wychowawcami grup – uzgadniając z nimi wszelkie poczynania szkoleniowe i dyscyplinujące;
 • Dbanie o powierzone mienie – maszyny, sprzęt oraz materiały do zajęć szkoleniowych;
 •  Szkolenie i ścisłe nadzorowanie przestrzegania przez uczestników przepisów BHP i PPOŻ na stanowisku pracy;
 • Dbanie o czystość pomieszczeń warsztatowych i stanowisk pracy – nadzorowanie ich sprzątanie po wszystkich zajęciach.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Uzyskany tytuł mistrzowski w zawodzie kucharz,
 • Ukończony kurs pedagogiczny przygotowujący do pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu,
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kucharz.

 

 Dodatkowymi atutami będą:

 • Wiedza zawodowa,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętności pracy w grupie,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Systematyczność i samodzielność,
 • Terminowość i sumienność.

 

Dodatkowe informacje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia:

 • Pracę w stabilnej instytucji w ramach umowy o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia;
 • System premii i nagród;
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych.

 

Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej prosimy przesłać do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kadry@mazowiecka.ohp.pl do dnia 23.09.2021 r.


Niezbędne dokumenty:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 2. OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Kandydaci, którzy przesłali dokumentację wymaganą do procesu rekrutacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym zapisem:


Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również w oświadczeniu dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze, w celu udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.