Strona główna  >   POMOC KUCHENNA w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu

POMOC KUCHENNA w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko 75.2021

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71 w Warszawie ogłasza nabór na STANOWISKOPOMOC KUCHENNA  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu, adres: Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom.

 

Wymiar etatu 1/1

Autor: Zespół Kadr i BHP

16.09.2021r.


Do głównych zadań na stanowisku będzie należało m.in. :

 • Odpowiadanie za całokształt pracy w kuchni;
 • Przygotowywanie jadłospisów i przestrzeganie ich;
 • Odpowiadanie za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza i naczyń;
 • Dbanie o dobre jakościowo produkty pobierane do przygotowania posiłków;
 • Dbanie o prawidłowy rozdział posiłków;
 • Współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków na wymaganym stanowisku.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie zasadnicze.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wiedza zawodowa,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętności pracy w grupie,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Systematyczność i samodzielność,
 • Terminowość i sumienność.

 

Dodatkowe informacje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia:

 • Pracę w stabilnej instytucji w ramach umowy o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia;
 • System premii i nagród;
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych.

 

Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej prosimy przesłać do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kadry@mazowiecka.ohp.pl do dnia 18.09.2021 r.


Niezbędne dokumenty:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 2. OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Kandydaci, którzy przesłali dokumentację wymaganą do procesu rekrutacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym zapisem:

Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również w oświadczeniu dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze, w celu udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.