Strona główna  >   ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 72.2021

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71 w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymiar etatu 1/1

Autor: Zespół Kadr i BHP

14.09.2021 r.

Do głównych zadań na stanowisku będzie należało m.in.:

 • Prowadzenie, rozliczanie i systematyczna analiza wydatków budżetowych MWK OHP;
 • Zapewnienia bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej MWK OHP;
 • Sporządzanie sprawozdań w systemie sprawozdawczym TREZOR;
 • Współuczestniczenie w opracowaniu zasad planowania finansowego;
 • Sporządzanie zestawień wymaganych przez Komendę Główną;
 • Sprawozdanie nadzoru nad prawidłowością wydatków;
 • Terminowe dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami;
 • Dekretowanie dokumentów finansowych.

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe – min. 3 lata

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wiedza zawodowa;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętności pracy w grupie;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Systematyczność i samodzielność;
 • Terminowość i sumienność.

Dodatkowe informacje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia:

 • Pracę w stabilnej instytucji w ramach umowy o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia;
 • System premii i nagród;
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej prosimy przesłać do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kadry@mazowiecka.ohp.pl do dnia 24.09.2021 roku.

Niezbędne dokumenty:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 2. OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.

Kandydaci, którzy przesłali dokumentację wymaganą do procesu rekrutacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym zapisem:

Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również w oświadczeniu dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze, w celu udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.