Strona główna  >   SPECJALISTA DS. BHP I PPOŻ.

SPECJALISTA DS. BHP I PPOŻ.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko 70.2021

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71 w Warszawie ogłasza nabór na STANOWISKO ds. BHP i ppoż

Wymiar etatu 1/4

Autor: Zespół Kadr i BHP

13.09.2021r.

 

Do głównych zadań na stanowisku będzie należało m.in. :

ˇ        Nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem obowiązujących instrukcji z zakresu BHP i ppoż,

ˇ        Podnoszenie świadomości BHP i PPOŻ wśród pracowników,

ˇ        Wdrażanie norm bezpieczeństwa obowiązujących na terenie siedziby MWK OHP,

ˇ        Nadzór nad prowadzeniem postępowań powypadkowych,

ˇ        Rekomendowanie i wdrażanie zmian zwiększających bezpieczeństwo pracy,

ˇ        Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie BHP,

ˇ        Kontrola w zakresie BHP i PPOŻ siedziby MWK OHP i podległych jednostek,

ˇ        Archiwizacja przedmiotowych dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Niezbędne wymagania:

ˇ        Wykształcenie wyższe,

ˇ        Udokumentowane kwalifikacje w zakresie BHP i ppoż.

 

Dodatkowymi atutami będą:

ˇ        Prawo jazdy kat. B,

ˇ        Wysoka kultura osobista,

ˇ        Komunikatywność,

ˇ        Umiejętności pracy w grupie,

ˇ        Dobra organizacja pracy,

ˇ        Systematyczność i samodzielność,

ˇ        Terminowość i sumienność.

 

Dodatkowe informacje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia:

ˇ        Pracę w stabilnej instytucji w ramach umowy o pracę,

ˇ        Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia,

ˇ        System premii i nagród,

ˇ        Możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych.

 

Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej prosimy przesłać do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kadry@mazowiecka.ohp.pl do dnia 20.09.2021 r.


Niezbędne dokumenty:

  1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  2. OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych


Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Kandydaci, którzy przesłali dokumentację wymaganą do procesu rekrutacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym zapisem:

Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również w oświadczeniu dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze, w celu udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.