Strona główna  >   ŚLUSARZ

ŚLUSARZ

 1. Zobacz czym się zajmuję?


  Zajmuję się ręczną lub z wykorzystaniem elektronarzędzi obróbką metali na zimno. Buduję proste konstrukcje, konserwuję i naprawiam proste mechanizmy i wyroby metalowe. Buduję trwałe, solidne konstrukcje.
  • czynności, które wykonuję to: cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w konstrukcje;
  • utrzymuję urządzenia i sprzęty w stałej gotowości i sprawności technicznej;
  • wykonuję naprawy i ich konserwacje sprzętów i urządzeń;
  • wymontowuję i zamontowuję oraz naprawiam proste mechanizmy w nadwoziu samochodów;
  • wymieniam uszkodzone elementy i ponownie je montuję;
  • wytwarzam, naprawiam i odtwarzam (rekonstruuję) metalowe wyroby artystyczne;
  • ręcznie obrabiam odlewy;
  • wycinam uszkodzone elementy metalowe.
 2. Jakie mam predyspozycje zawodowe?

  • wyobraźnia przestrzenna
  • dokładność
  • zdolność koncentracji
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • uzdolnienia techniczne
  • samodzielność
  • samokontrola,
  • cierpliwość
  • koncentracja uwagi
  • odporność na stres
  • wytrwałość
  • zdyscyplinowanie
 3. Jakie są warunki w mojej pracy?

  • pracuję indywidualnie;
  • wykonuję pracę przeważnie 6-8 godzin dziennie;
  • pracuję czasami w hałasie, który jest spowodowany pracą niektórych maszyn;
  • najczęściej wykonuję pracę w pomieszczeniach zamkniętych, ogrzewanych, nie wymagających specjalnej wentylacji, ale w przypadku niektórych specjalizacji na świeżym powietrzu;
  • pracuję w ubraniu roboczym.
 4. Gdzie mogę pracować?

  • w zakładach przemysłowych,;
  • w warsztatach samochodowych;
  • we własnej firmie lub firmach instalacyjnych;
  • w serwisach naprawy
  • w pracowniach lub na budowie.