Strona główna  >   Komunikaty  >   Regulaminy konkursów wewnętrznych  >   Regulamin konkursu „Dotyk, słuch, wzrok-poznajemy świat zmysłami” wykonanie zabawek sensorycznych

Regulamin konkursu „Dotyk, słuch, wzrok-poznajemy świat zmysłami” wykonanie zabawek sensorycznych

Bogaty nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” Jan Paweł II


Zapraszamy do udziału w Konkursie „Dotyk, słuch, wzrok- poznajemy świat zmysłami”.
Celem konkursu jest wykonanie Zabawki sensorycznej, np. drogi, ścieżki, maty sensorycznej,  książeczki sensorycznej, zabawki sensorycznej, pudełka sensorycznego lub rękawicy sensorycznej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Organizatorem Konkursu jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie oraz 7-7 Hufiec Pracy w Siedlcach (zwanym dalej „Organizatorem”).
 • Konkurs skierowany jest do uczestników jednostek opiekuńczo-wychowawczych Ochotniczych Hufców Pracy z województwa mazowieckiego.

II. CELE KONKURSU
 • Rozwijanie umiejętności społecznych- chęci niesienia bezinteresownej  pomocy drugiemu człowiekowi;
 • Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni;
 • Wykorzystanie zabawek do integracji sensorycznej;
 • Pokazanie młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

III. WARUNKI OGÓLNE
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Uczestnik do pracy konkursowej dołącza wypełnioną kartę uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Wykonanie jednej pracy konkursowej przez uczestnika
 • W przypadku przygotowania np. książki sensorycznej powinna ona liczyć min. 5 kartek oraz posiadać sztywne okładki.
 • Praca nie powinna zniszczyć się pod wpływem użytkowania.
 • Wykorzystanie różnorodnych materiałów (np. filc, papier piankowy, sznurek, wstążki, papier ścierny, guziki, kasza, orzechy,  itp. ogranicza nas tylko wyobraźnia).
 • Praca musi być  wykonana  przez  jednego uczestnika  (prace  zbiorowe  nie  będą brały  udziału  w konkursie). Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
 • Prace konkursowe będą podlegały następującej ocenie:
- bogactwo doznań sensorycznych
- oryginalność
- zgodność z tematem
- pomysłowość
- trwałość wykonania
- estetyka wykonania
 • Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora.
 • Prace niespełniające wymogów formalnych regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
 • Wyrażając zgodę na udział w konkursie każdy uczestnik wyraża zgodę   na   warunki   zawarte w regulaminie konkursu.
Praca konkursowa powinna być starannie zapakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone prace.
Prace po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców  zostaną przekazane  dla dzieci ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach.

Kalendarium konkursu:

1. TERMIN NADSYŁANIA PRAC - do 31 maja 2021 r.
Prace należy przesłać na adres:
7-7 Hufiec Pracy
08-110 Siedlce,  ul. 3 Maja 28
z dopiskiem Konkurs „Dotyk, słuch, wzrok- poznajemy świat zmysłami”
2. Powiadomienie laureatów o wynikach  konkursu - do 10 czerwca 2021 r.


Laureatów Konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatora  w składzie:
 • Anna Radzikowska – p.o. komendanta 7-7 Hufca Pracy w Siedlcach
 • Agnieszka Lewandowska - starszy wychowawca 7-7 Hufca Pracy w Siedlcach
 • Marta Rodak – wychowawca 7-7 Hufca Pracy w Siedlcach
 • Mariusz Talarek- specjalista ZKiW MWK OHP

Ocenie będą podlegać: bogactwo doznań sensorycznych, oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, trwałość wykonania, a także estetyka wykonania pracy.


Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace.
Zwycięzcy- zdobywcy miejsc od I do III- otrzymają nagrody ufundowane przez MWK OHP.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Odbiór nagród odbędzie się po indywidualnym uzgodnieniu z Organizatorem.


Załączniki:
 • Karta uczestnictwa;
 • Oświadczenie;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych