Strona główna  >   Poznaj mnie a dowiesz się kim jesteś

Poznaj mnie a dowiesz się kim jesteś

Podobny obraz
Projekt opiera się˛ na założeniu, że aby mieć pogląd na coś/kogoś, najpierw należy coś/kogoś´ poznać. Dotyczy to ludzi i ich historii (jako elementu kształtującego ich). Odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego to cel projektu: „Poznaj mnie a dowiesz się˛ kim jestem”. Uczestnikami są 2 równoliczne grupy młodzieży, po 18 osób z Ukrainy i z Polski, w wieku 14-21 lat, w niemal równym podziale na płeć. Dla obydwu grup zapewnieni są opiekunowie. Młodzież ukraińska skupiona jest wokół Towarzystwa im. F. Karpińskiego działającego aktywnie na rzecz zbliżenia wielokulturowej społeczności lokalnej poprzez prezentowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego. Młodzież polska to uczestnicy OHP, uczący się i odbywający praktyki pod opieką wychowawczo-zawodową pracowników MWK OHP. Cel projektu jest realizowany poprzez:
otwarcie na druga˛ osobę, by uniknąć schematów i stereotypizacji (również w sferze historii);
pokazywanie wspólnej przeszłości i budowanie bieżącej wspólnej historii, uczenie się˛ od siebie nawzajem, jako wyraz otwartości.
Miejscem spotkania będzie niewielka miejscowość Jaciążek w woj. mazowieckim.

Pomysł i chęć stworzenia projektu z grupą młodzieży ukraińskiej jest niespodziewanym, doskonałym rezultatem wcześniejszego pomysłu - stworzenia wspólnego projektu z młodzieżą z Litwy. Po przygotowaniu projektu ”litewskiego” młodzież” wpadła na pomysł, że spotkanie grupy wielonarodowościowej daje ogromne szanse nie tylko na edukację nieformalną, ale na osiągniecie różnorodnych celów: z jednej strony poznanie i postrzeganie ”swoich” i obcych”, doświadczenie różnic – jako elementu twórczego a nie zagrażającego, z drugiej strony, spojrzenie głębiej - na relacje z innymi naszymi sąsiadami – tu - z Ukrainą. Zdając sobie sprawę z wagi korzeni historycznych, młodzież tym razem skupiła się na współpracy poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego i historycznego. Motywacją do takiego ujęcia głównego celu projektu były doświadczane przez naszych podopiecznych sytuacje w których zostają oni często „zaszufladkowani” (”naznaczeni”) jako osoby o dyskwalifikujących ich deficytach. W dyskusjach nasza młodzież wielokrotnie powtarzała, że nie znając drugiej osoby, niewiele można o niej powiedzieć. Często tworzą się błędne przekonania, prowadzące do niesprawiedliwych osądów, stereotypów czy unikania kontaktów. Młodzi zdali sobie sprawę, że niewiele wiedzą na temat swoich sąsiadów - i przede wszystkim chodziło im o poznanie w działaniu, a nie poprzez naukę szkolna˛ sąsiadów, jakimi są Ukraińcy. Podkreślali, że w Polsce przebywa bardzo dużo osób o tej narodowości, a niewiele wiemy o tym, jacy są, jakie są ich źródła, korzenie. Stąd - w pierwszym projekcie główna idea skoncentrowana jest wokół historii - poznaj moją historię i przeszłość, a poznasz mnie i zobaczysz kim jestem. Zatem główny temat projektu to poznanie historii i dziedzictwa jako przestrzeni do poznania siebie nawzajem, budowania otwartości
i zabezpieczania przed stereotypizacją. Poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego realizowane będzie poprzez aktywności takie jak: Drzwi Otwarte, Spotkania z Mistrzem (realizują˛ te zadania obie grupy), grę˛ historyczna˛ (przygotowana przez grupę˛ ukraińską˛) oraz udział w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem(wprowadzenie, przygotowanie i organizacje˛ realizuje strona polska). Wspomniany główny cel (zbliżenie, budowanie wiedzy i zaufania, poprzez poznanie historii i dziedzictwa), niesie ze sobą˛ cele szczegółowe, takie jak nabywanie kompetencji społecznych, realizowanie się˛ w rolach społecznych, poszerzanie
własnych granic poprzez zwiększanie otwartości i zaufania. Wszystkie te cele mają szansę być osiągnięte w środowisku wielokulturowym.
W związku z projektem odbyła się już wizyta przygotowawcza ( od 4 do 6 czerwca 2019 r.) podczas której Partnerzy Projektu ustalili szczegóły techniczne i organizacyjne przyjazdu młodzieży.
Realizacja projektu rozpoczyna się dnia 8 lipca 2019 r. w Jaciążku. Pobyt młodzieży z Ukrainy zakończy się 14 lipca 2019 r.