Strona główna  >   Komunikaty  >   Dla pracowników   >   Pismo do pracowników jednostek Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Pismo do pracowników jednostek Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP

W związku z realizacją zaleceń wynikających z pisma Komendanta  Głównego OHP nr KG.ZK.071.1.2018.TN.162 dotyczących działań w zakresie obowiązku wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) wskazuję by każdy z pracowników Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy  zapoznał się z powyższym Rozporządzeniem jako materiałem informacyjno/szkoleniowym.
Treść powyższego Rozporządzenia oraz załączniki dostępne są na stronie www.mazowiecka.ohp.pl w zakładce Komunikaty podkatalog - Dla Pracowników.


Jednocześnie polecam kadrze zarządzającej oraz wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych MWK, przesłanie na adres mailowy sekretariatu mazowiecka@ohp.pl Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP , do dnia 11 kwietnia 2018 r. pisemnego skanu potwierdzenia o zapoznaniu się  z w/w materiałami.


                                                                                            
     Komendant
    Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy
Wiesław Leszko