Strona główna  >   „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” (II nabór)

„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” (II nabór)


„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”


Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie realizuje projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” (II nabór)
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training). Dzięki oferowanemu wsparciu  młodzi ludzie mają szansę nabycia kompetencji pomocnych w zmianie ról społecznych i zawodowych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.10.2019
Projekt skierowany jest do 170 osób biernych zawodowo, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lat (tzw. młodzież NEET), chcących zmienić swoje kwalifikacje (podwyższyć lub dostosować do potrzeb rynku pracy), zamieszkujących teren województwa mazowieckiego. Wsparcie jest zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika. Projekt przewiduje również udział osób z niepełnosprawnością jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Bogata oferta działań
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci przez cały okres trwania projektu wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Pozostałe obszary działań to wsparcie motywacyjno-doradcze, szkoleniowo- edukacyjne  oraz wsparcie w zakresie uzyskania zatrudnienia. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


W ramach wsparcia motywacyjno-doradczego oferujemy:
 • indywidualne doradztwo zawodowe – 4 godziny/osobę
 • grupowe doradztwo zawodowe – 40 godzin/grupę.

W ramach wsparcia szkoleniowo-edukacyjnego oferujemy kursy zawodowe z możliwością uwzględnienia modułu ogólnorozwojowego. W Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP  - w zależności od indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb będą realizowane zróżnicowane kursy zawodowe, np.:

 • Magazynier z obsługą wózka widłowego
 • Kucharz
 • Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalnością kadrowo-płacową
 • Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci
 • Barman - kelner
 • Fryzjer
 • Sprzedawca z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych
 • Spawacz
 • Operator koparko-ładowarki

Dodatkowo, zwracamy koszty dojazdów uczestników na zajęcia, oferujemy wyżywienie w trakcie trwania kursów oraz stypendium szkoleniowe dla uczestników, którzy z sukcesem ukończą kurs zawodowy. Wspieramy uczestników w ich aktywności również poprzez refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

W ramach wsparcia zatrudnienia oferujemy:

 • pośrednictwo pracy – 4 godziny/osobę
 • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika
 • 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawców
 • refundację dodatku do wynagrodzenia opiekunów staży zawodowych z ramienia pracodawców
 • stypendium stażowe,

Podczas tego rodzaju wsparcia również zwracamy koszty dojazdów uczestników na zajęcia, oferujemy stypendium stażowe dla uczestników oraz  refundujemy koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.


Przez cały okres trwania projektu uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NNW.


Na terenie województwa mazowieckiego projekt wdraża:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, tel. 22 827 21 54, e-mail: mazowiecka@ohp.pl www.mazowiecka.ohp.pl


Jednostki zaangażowane w realizację projektu oraz Koordynatorzy lokalni:


 1. OSIW Jaciążek  Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, ul. Jaciążek 64a, 06-210 Płoniawy-Bramura; osiw.jaciazek@mazowiecka.ohp.pl; tel. 29 7178602  Martyna Wiśniewska, od lipca 2019 Agnieszka Szczyglak
 2. OSiW Radom Ośrodek szkolenia i wychowania w Radomiu, ul. I. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom; osiw.radom@mazowiecka.ohp.pl; tel. 48 3639532 Małgorzata Komorowska
 3. CEiPM Ostrołęka,  ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka; ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl; tel. 29 7691561 Dariusz Małkowski
 4. CEiPM Ciechanów,  ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów; ceipm.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl; tel. 23 6724018 Wiesława Cichowska
 5. CEiPM Radom ul. I. Kraszewskiego 1/7 26-600 Radom; ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl; tel. 48 3622501 Henryk Słomka, od lipca 2019 Katarzyna Kozieł;
 6. CEiPM Siedlce, ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce; ceipm.siedlce@mazowiecka.ohp.pl; tel. 25 6328607 Edyta Ślubowska, od sierpnia 2019 Martyna Myszka
 7. CEiPM Warszawa, ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa; ceipm.warszawa@mazowiecka.ohp.pl; tel. 22 4992702 lub 8531091 Mariusz Janiszewski
 8. CEiPM Płock, ul. Z. Padlewskiego 5, 09-402 Płock; ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl; tel. 24 2640542 Marcin Pieniak
 9. Hufiec Pracy 7-2, Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka, hp7-2@mazowiecka.ohp.pl; tel. 29 7691608 Ewa Brzuzy
 10. Hufiec Pracy 7-6, Warszawa,  ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa; hp7-6@mazowiecka.ohp.pl; tel. 22 4249835 Irena Dubiel - Iwańczak
 11. Hufiec Pracy 7-8 Wyszków, ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków; hp7-8@mazowiecka.ohp.pl; tel. 29 7420656 lub 29 742 8501 Jarosław Lesiak
 12. Hufiec Pracy 7-11, Płock, ul. Otolińska 21, 09-407 Płock; hp7-11@mazowiecka.ohp.pl; tel. 24 2681137 Magdalena Radecka
 13. Hufiec Pracy 7-13, Kozienice ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice, hp7-3@mazowiecka.ohp.pl, tel. 48 3322413 Grzegorz Łuczywo
 14. Hufiec Pracy 7-18, ul. J. Korczaka 10, 08-400 Garwolin; hp7-18@mazowiecka.ohp.pl; tel. 25 7861010 Dariusz Rudka
 15. Hufiec Pracy 7-19, ul. Budowlana 4 , 05-300 Mińsk Mazowiecki; hp7-19@mazowiecka.ohp.pl; tel. 25 7582426 Hanna Przybysz
 16. Hufiec Pracy 7-26,  ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków; hp7-26@mazowiecka.ohp.pl; tel. 22 7283672  Bożena Sochacka
 17. Hufiec Pracy 7-35 , ul. J. Jędrzejewicza 3, 09-100 Płońsk; hp7-35@mazowiecka.ohp.pl; tel. 23 6629247  Renata Kapela