Strona główna  >   KUCHARZ I FRYZJER NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

KUCHARZ I FRYZJER NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

Projekt"Kucharz i fryzjer na europejskim rynku pracy" to projekt mobilności, dofinansowany w ramach programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”, który będzie realizowany w okresie 2 lat przez 4 grupy młodzieży, związanej z OHP na Mazowszu. Łącznie ze staży zawodowych skorzysta 61 młodych osób, w tym: 8 osób w Porthsmouth w Wielkiej Brytanii, 18 osób w Maladze w Hiszpanii, 18 osób w Rimini we Włoszech oraz 17 osób w Sofii w Bułgarii. W projekcie będą uczestniczyć wychowankowie opiekuńczo-wychowawczych jednostek Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, kształcący się na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach fryzjer i kucharz.


Wychowankowie OHP odbywają na co dzień praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkoleniowych OHP lub u lokalnych przedsiębiorców/rzemieślników. W czasie stażu w przedsiębiorstwach zagranicznych młodzi ludzie w zawodzie kucharz poznają procedury przygotowywania regionalnych i narodowych potraw w Hiszpanii, Anglii, Włoszech i Bułgarii. Fryzjerzy zapoznają się z rodzajami usług fryzjerskich stosowanych w Hiszpanii jak również będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem oraz profesjonalnym wyposażeniem salonu. Szczególnie ważnym będzie doskonalenie umiejętności językowych z uwzględnieniem słownictwa zawodowego, co jest zgodne z nowymi programami nauczania w szkolnictwie zawodowym. Istotnym jest również to, że we wszystkich krajach uczestnicy ugruntują swoją wiedzę z zakresu procedur dotyczących przepisów BHP oraz ochrony środowiska obowiązujących w Unii Europejskiej. Udział w projekcie stażu zagranicznego będzie dla młodzieży na tym etapie kształcenia możliwością poszerzenia swoich umiejętności zawodowych, przekonania się o korzyściach płynących ze znajomości języka obcego, jak również poszerzenia swoich horyzontów myślowych wskutek spotkania się z inną kulturą i innym narodem.


Główne cele projektu to :
- promowanie mobilności oraz połączenia świata edukacji i świata pracy.
- doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
- poznanie specyfiki pracy w europejskich przedsiębiorstwach
- doskonalenie nauki języka obcego w tym szczególnie słownictwa specjalistycznego
- rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży
- wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy
- podwyższenie motywacji do dalszej nauki
- nauka tolerancji i akceptacji wobec innych narodowości
- podniesienie pewności siebie

Cele szczegółowe projektu to:
- poznanie specyfiki funkcjonowania rynku pracy w kraju partnera,
- zwiększenie mobilności beneficjentów projektu na europejskim rynku pracy,
- podwyższenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym,
- poznanie kultury i obyczajów kraju partnera,
- rozszerzenie horyzontów intelektualnych,
- przełamywanie stereotypów kulturowych charakterystycznych dla danego kraju,
- nauka tolerancji i akceptacji wobec innych narodowości,
- budowanie większej pewności siebie wśród młodych osób, a tym samym podnoszenie własnej samooceny,
- poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
- podniesienie odporności na stres i usamodzielnianie się,
- rozwijanie przedsiębiorczości młodych ludzi,
- wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy.

Cele projektu są zgodne z celami programu Erasmus plus.


Staże zawodowe odbędą się w następujących krajach:
1.Hiszpania (Malaga) - listopad 2015 - kucharz klasa II/III 9 uczniów i fryzjer klasa II/III 9 uczniów oraz 2 opiekunów;
2. Zjednoczone Królestwo (Portsmouth) - kwiecień 2016 - kucharz klasa II/III 8 uczniów oraz 1 opiekun;
3. Włochy (Rimini) - październik 2016 - kucharz kl II/III 18 osób oraz 2 opiekunów;
4. Bułgaria (Sofia) – kwiecień/maj 2017 - kucharz kl II/III 17 osób oraz 2 opiekunów.


Odbycie stażu zagranicznego przez naszych uczestników będzie ważnym atutem przy poszukiwaniu pracypo ukończeniu szkoły. Wzrosną ich możliwości zatrudnienia na lokalnym i europejskim rynku pracy oraz pozwoli to na uniknięcie wykluczenia na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Mobilność pozwoli na poznanie kultury europejskiej i życia mieszkańców w krajach unii, co wpłynie na poszerzenie światopoglądu młodych ludzi.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”.
http://www.erasmusplus.org.pl/