Strona główna  >   WODA+

WODA+

"WODA + - ochrona środowiska i zrównoważony rozwój z naciskiem na wiedzę i ochronę wód" to trójstronny projekt organizowany przez "Izviđačka družba" (The Scout Assotiation) z Zagrzebia, Chorwacja, we współpracy z "Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP" z Warszawy, Polska i Grupą „Scout Krste Jon" z miejscowości Struga, w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

Projekt trwa od 1 Marca do 31 grudnia 2016 roku, z głównym działaniem – międzynarodową wymianą młodzieży – która odbędzie się w Chorwacji w terminie od 8 do 21 lipca 2016 w miejscowości Fužine, a częściowo w Umag na wybrzeżu Adriatyku.

W projekcie uczestniczy 36 młodych uczestników, w wieku 14 - 20 (z zapewnieniem równowagi płci), oraz 8 opiekunów/liderów. Na całkowitą liczbę uczestników przypada 24 młodych ludzi z mniejszymi szansami, w tym 4 osoby niepełnosprawne. W związku z tym, czołowy zespół jest wzmocniony o wsparcie dwóch osobistych asystentów dla osób niepełnosprawnych, pielęgniarkę i pracownika socjalnego.

Działania organizowane w społeczeństwie często pozostają poza zasięgiem młodzieży z mniejszymi szansami, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, głównie z powodu niedostosowanych metod i rekwizytów, ale również z powodu zbyt małej liczby liderów i ludzi w ogóle, którzy są naprawdę gotowi do podjęcia wyzwania pracy na rzecz tych młodych ludzi. Dlatego celem tego projektu jest przede wszystkim włączenie młodzieży z mniejszymi szansami, w tym osób niepełnosprawnych. Inni uczestnicy zostali wybrani przede wszystkim w zależności od preferencji i możliwości współpracy z nimi.

Dążąc do promowania i wspierania europejskich wartości, głównym celem tego projektu jest edukacja na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i ochrony wody, która dzisiaj jest z pewnością jednym z kluczowych interesów.

Biorąc pod uwagę strukturę grupy uczestników celem jest włączenie młodych ludzi z mniejszymi szansami i społeczne zintegrowanie ich we wszystkich działaniach, a jeśli chodzi o treść działań i metody pracy celem jest praktyczne, przy pomocy poza-formalnych metod nauczania, w celu osiągnięcia bardziej szczegółowego wglądu w wybrane główne tematy, osiągnięcia świadomości ich wymiaru europejskiego, ale również empiryczny element wiedzy w miejscach i warunkach, które w najlepszy sposób umożliwiają to.

Uczestnicy projektu zrealizują powitalną wymianę informacji z Polski i Chorwacji, jako państwa członkowskie UE i Macedonii jako kraju kandydującego do członkostwa. Pytania i wątpliwości co do prędkości i sposobu dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej na pewno przyniosą interesujące szczegóły - wymiana poglądów młodych ludzi z wszystkich krajów biorących udział w projekcie.

Młodzi ludzie będą mieli okazję porozmawiać i omówić znaczenie różnych aspektów obywatelstwa europejskiego, a tym samym przyczynić się do zrozumienia własnej roli w teraźniejszości i przyszłości Europy.


Organizacja działań podczas wymiany:
Większość działań, jak również ogólnie życie w obozie, będzie realizowana w 3 międzynarodowych grupach składających się z 12 stałych uczestników (każda grupa będzie się składać z 2 dziewczynek i 2 chłopców z każdego kraju). Część zajęć odbywać się będzie na międzynarodowych warsztatach tematycznych - kilka z nich w tym samym czasie – podział zgodny z zainteresowaniami uczestników, niezależnie od ich przynależności do stałych grup. Niewielka część działań będzie w grupach narodowych i niektóre działania będą wspólne dla wszystkich uczestników.

Działania będą realizowane i koordynowane głównie przez uczestników, z wykorzystaniem metod nieformalnych; liderzy będą pomagać im w przygotowaniu i będą facylitować realizację zajęć. Programy konkretnych działań będą realizowane w ramach proponowanego harmonogramu prac „Work Schedule by days” oraz wyników dyskusji grup partnerskich przeprowadzonych w okresie przygotowań (przed projektem).

Projekt skutecznie przyczyni się do rozwoju świadomości uczestników na temat znaczenia i wartości zasady "równych szans dla wszystkich młodych ludzi" , uznając możliwości międzynarodowej wymiany młodzieży, odkrywania i ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, współpracy międzykulturowej i wzajemnego zrozumienia, a także zdrowego stylu życia, sportu i gier.

Skupiając się na realizacji konkretnych treści wyrażonych potrzeb, interesów i pragnień każdego uczestnika, Projekt promuje zasady wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.

Wraz ze wszystkimi wymienionymi korzyściami/pożytkami, oddziaływaniami i zasługami, projekt będzie miał wieloaspektowej wpływ zarówno na zaangażowane organizacje jak i grupy docelowe, w zakresie lepszego zrozumienia przez nich europejskich wartości i doświadczeń, a także poprawę ich podstawy programowo-metodycznej dla działań z młodzieżą i dla młodzieży.

Do potencjalnych korzyści długofalowych można zaliczyć przyjęcie tego projektu jako przykładu jednego z możliwych modeli dla działań młodzieżowych z udziałem większej liczby młodych ludzi o mniejszych szansach, w tym osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”.http://www.erasmusplus.org.pl/