Strona główna  >   Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

Od 1996 r. w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, MWK OHP współpracuje z Internationaler Bund w Erfurcie. Kooperacja dotyczy organizacji wymiany młodzieży z Polski i Niemiec. Założeniami projektów realizowanych w ramach PNWM są: -integracja młodzieży, nawiązanie oraz pogłębienie przyjaźni, edukacja międzykulturowa, poznanie kultury, języka, tradycji obu krajów a także promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Cele szczegółowe zależą od tematyki konkretnych projektów: np.: kształcenie zawodowe, kultura, ekologia.

Do zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie należą między innymi:

 

 

- 2004 rok - przeprowadzenie wymiany młodzieży w Erfurcie pod nazwą „Niemcy a historia Europy – poszukiwanie jej śladów w Turyngii”, oraz wymiany młodzieży w Radomiu pod nazwą „Radom w Europie, Europa w Radomiu– poszukiwanie wspólnych korzeni europejskich w historii i kulturze regionu”.

 

 

- 2005 rok - realizacja wymiany młodzieży w Płocku zatytułowana: „Relikty przeszłości w XXI wieku – życie na polskiej wsi wczoraj i dziś”, oraz w Erfurcie pod nazwą „Historia Europy i Niemiec – jej ślady w Turyngii”.

 

 

- 2006 rok - przeprowadzenie wymiany młodzieży w Zwoleniu – pt. „Współczesne aspekty ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz walory przyrodnicze, turystyczne i historyczne Puszczy Kozienickiej”, a także w Jenie – pt. „System kształcenia ogólnego i zawodowego w Polsce i Niemczech”.

 

 

- 2007 rok – nasza jednostka zrealizowała dwa projekty pod nazwą: „Poznajemy zabytki i pamiątki narodowe Polski i Niemiec”. Pierwszy odbył się w Zwoleniu, gdzie młodzież zapoznała się z dziedzictwem kulturowym, zabytkami oraz tradycją i historią rycerstwa polskiego na Mazowszu. Natomiast realizacja drugiego projektu miała miejsce w Erfurcie. W trakcie pobytu uczestnicy wymiany mieli okazję zwiedzać Erfurt oraz zapoznać się z jego historią.