Strona główna  >   Programy „Młodzież” i „Młodzież w działaniu”

Programy „Młodzież” i „Młodzież w działaniu”

Program „ Młodzież” był realizowany przez MWK OHP w latach 2003-2006. Miał on na celu pomoc młodym ludziom w rozwoju osobowości. Skierowany był głównie do tych, dla których edukacja poza formalna to jedyna szansa rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Ponadto motywował do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej oraz promował ideę zjednoczonej Europy. 

W jego ramach MWK OHP zrealizowała następujące działania: 

Akcja 1.- „Wymiana Młodzieży”- jest to wspólne przedsięwzięcie co najmniej dwóch grup młodzieży z różnych krajów europejskich, które umożliwia współpracę w oparciu o zainteresowania uczestników. Ponadto pozwala zdobyć ciekawe doświadczenia, związane z pracą w międzynarodowej grupie i poznawaniem innych kultur.
W ramach tych działań MWK OHP wraz z partnerem litewskim zrealizowała projekt ekologiczny o nazwie „Rowerem do Europy”. Bezpośrednim celem było opracowanie i opisanie przez młodzież tras rowerowych w Grodzisku Mazowieckim i okolicach. Pozwoliło to młodym ludziom na lepsze poznanie środowiska naturalnego, zapoznanie się z problematyką ekologii, jak również zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Akcja 2.- „Wolontariat Europejski”- w jego ramach finansowane są projekty, w których młodzież pracuje w charakterze wolontariuszy za granicą, rozwijając poczucie solidarności, aktywności obywatelskiej oraz pogłębiając wzajemne zrozumienie wśród młodzieży. 
W 2005r. Ochotniczy Hufiec Pracy 7-36 w Wołominie wraz z MWK OHP uczestniczyli w realizacji projektu „ The Great Outdoors” w Wielkiej Brytanii, zorganizowanego w ramach „Wolontariatu Europejskiego”. Głównym założeniem projektu było to, aby grupa młodych ludzi o obniżonych szansach spowodowanych trudną sytuacją życiową, mogła zdobyć pozytywne doświadczenia, które sprawią, że staną się pewni siebie oraz zyskają praktyczne umiejętności. W związku z tym projekt przewidywał dwa rodzaje działań: o charakterze sportowym oraz prace konserwacyjne o charakterze ekologicznym. Projekt zakończył się niewątpliwym sukcesem.


 
W związku z tym, iż MWK OHP stara się włączać w projekty zagraniczne młodzież z mniejszymi szansami zorganizowano również kilka mniejszych projektów w ramach Akcji 2:

- Ekologiczno - artystyczny projekty w Niemczech - wysłana przez MWK OHP wolontariuszka pomagała przy realizacji przedsięwzięć związanych z edukacją 

- Społeczno - Kulturowy projekt we Włoszech - wolontariusze uczestniczyli w działaniach Centrum Młodzieżowego oraz stowarzyszeń zaangażowanych we wspieranie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.

- Społeczno - Integracyjny projekt w Norwegii - głównym zadaniem uczestników było towarzyszenie niepełnosprawnym uczniom oraz pomaganie im w codziennych zadaniach i sytuacjach.


Kolejna edycja programu „ Młodzież” to program „ Młodzież w działaniu” w ramach, którego nasza jednostka na przełomie lipca i sierpnia 2007 r. zorganizowała w Siedlcach wymianę młodzieży pt: „Let’s express our stress”. Projekt ten dotyczył problemu stresu i sposobów walki z nim. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jakie są główne źródła stresu oraz jakie są jego konsekwencje. Ponadto w ramach programu organizatorzy położyli nacisk na rozwój zdolności artystycznych oraz na kształtowanie tolerancji i szacunku wobec innych kultur.