Strona główna  >   Mój region - mój dom

Mój region - mój dom

Wizyta przygotowawcza w ramach Akcji 4.3.


W kwietniu 2009 r. Mazowiecka Wojewódzka komenda OHP złożyła wniosek o dofinansowanie wizyty przygotowawczej w ramach Akcji 4.3., Program „ Młodzież w działaniu”.
Projekt pt;
„ Mój region- mój Dom” ma formę wizyty przygotowawczej. Planowanym miejscem realizacji jest miasto Ostrołęka - Środowiskowy Hufiec Pracy 7-2 ( jednostka terenowa należąca do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP) . Przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane w terminie 05.01-09.01.2010 r.
W ramach projektu zostanie zaproszony przedstawiciel  organizacji partnerskiej z Wielkiej Brytanii- Europartnership Agency. W trakcie trwającej 3 dni wizyty przygotowawczej partner będzie miał okazję wraz z przedstawicielami Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Środowiskowego Hufca Pracy 7-2 oraz Centrum Pracy i Edukacji do:     

 

- wspólnej pracy nad przyszłym wnioskiem w ramach Akcji 1.1. Programu „Młodzież w działaniu”,
- przedyskutowania działań związanych z przygotowaniem i realizacją przyszłego projektu w ramach Akcji 1.1,
 - odwiedzenie miejsca realizacji przyszłego projektu w ramach Akcji 1.1., w  tym poznanie kultury i tradycji regionu Kurpiowskiego,
 - prezentacji własnej działalności, 
- wymiany dobrych praktyk,
- zacieśnienia współpracy,
 - wizytacji miejsc noclegowych  przeznaczonych dla młodzieży biorącej udział w przyszłym projekcie wymiany oraz pomieszczeń, w których odbędą się warsztaty.

 


 
Podczas wizyty przygotowawczej  zostaną omówione główne założenia Akcji 4.3 w celu zwiększenia świadomości partnera w związku z uczestniczeniem w w/w akcji.  W związku z deklarowaną przez następujących partnerów:  
 
- Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego, 
 
- Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej,  
 
współpracą przy realizacji zarówno wizyty przygotowawczej jak również przyszłego projektu  z Akcji 1.1., MWK OHP planuje zorganizowanie spotkania z przedstawicielami tych jednostek  w celu omówienia przyszłej współpracy w ramach akcji 1.1.