Strona główna  >   Stereotypom mówimy NIE!

Stereotypom mówimy NIE!

W dniach 11-17 maja 2014 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku będzie realizowany projekt wymiany młodzieżowej pn „Stereotypom mówimy NIE!” dofinansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W spotkaniu weźmie udział 10-osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Technologii i Przedsiębiorczości w Dziewieniszkach na Litwie oraz 5-osobowa grupa młodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy 7-35 w Warszawie, a także 5 wychowanków z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku. Przez tydzień młodzież będzie poznawać kulturę, zwyczaje i obyczaje swoich krajów w ramach zaplanowanych zajęć, warsztatów i wycieczek. Głównym celem spotkania młodzieży będzie edukacja rówieśnicza oparta na odkrywaniu różnic i podobieństw między kulturami obu krajów. Cele szczegółowe to: przełamywanie uprzedzeń, integracja młodzieży, zdobywanie nowych doświadczeń, poszerzanie wiedzy na temat kraju sąsiadującego, nauka języka, poznawanie tradycji i obyczajów krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności pracy w grupie dwujęzycznej, ćwiczenie umiejętności planowania, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji. Podczas wycieczki w Warszawie młodzież przeprowadzi ankietę wśród mieszkańców sprawdzając „Co Polacy myślą o Litwinach”.

 

W dniach 26-28 kwietnia 2014 odbędzie się wizyta przygotowawcza do projektu wymiany młodzieżowej. Będziemy gościć w Jaciążku lidera szkoły z Litwy oraz przedstawiciela młodzieży. Celem spotkania jest poznanie szkoły partnerskiej, integracja liderów oraz młodzieży krajów partnerskich, zdefiniowanie ról, zakresu obowiązków i zadań partnerów, określenie zasad współpracy oraz dopracowanie szczegółów wymiany młodzieży, która odbędzie się w maju, a także zapoznanie gości z Ośrodkiem. Podczas wizyty w Warszawie goście odwiedzą Hufiec Pracy na Żoliborzu i poznają teren, na którym zostanie przeprowadzona gra miejska podczas wymiany młodzieżowej w maju. 


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.