Strona główna  >   Moja Mała Ojczyzna

Moja Mała Ojczyzna

To projekt wymiany młodzieżowej dofinansowany ze środków programu KE „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1, który będzie realizowany w dniach 17-24 czerwca 2014 w Kozienicach. W projekcie wymiany udział weźmie 10-osobowa grupa wychowanków  z 7-13 Hufca Pracy w Kozienicach oraz 10-osobowa grupa młodzieży z Centrum Młodzieży w mieście Konya w Turcji. Dwie grupy młodzieży łączy ciekawość świata, chęć nawiązania kontaktów z zagranicznymi rówieśnikami, odsłonięcie piękna swojego regionu, zachęcenia nowopoznanych kolegów i koleżanek do kolejnych wizyt, jak również aktywnego spędzania wolnego czasu w miłym gronie.

 

Głównym celem projektu jest wzajemne poznanie, integracja i budowanie płaszczyzny do współdziałania w międzynarodowym zespole uczestników z dwóch różnych kulturowo krajów. Obopólnemu poznaniu mają służyć prezentacje własnych państw, ciekawych miejsc, tradycji, historii, a także języka. Poprzez uczestnictwo w warsztatach i zabawach młodzi ludzie będą mieli szansę na aktywne spędzanie wolnego czasu i integrację ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami. Wspólne wyjazdy w ramach projektu oraz spotkania z przedstawicielami lokalnych władz przyniosą nową wiedzę i niezapomniane wrażenia. Zaplanowane gry językowe stworzą szansę do przełamania barier komunikacyjnych, a zabawy kulturowe pozwolą na poszerzenie horyzontów lepsze zrozumienie, tolerancję, akceptację i szacunek wobec  odmienności.

 

Tematyka projektu wymiany młodzieży dotyczy promowania swojego regionu, jego historii, tradycji i zwyczajów poprzez wcześniejsze odkrycie regionu dla gości, a następnie zorganizowanie happeningu w centrum Kozienic. Służyć temu będą liczne warsztaty, gry, zabawy, konkursy, quizy, wieczory narodowe, zwiedzanie lokalnego muzeum, pobyt na terenie Puszczy Kozienickiej, wyjazd do Janowca, rejs po Wiśle, zwiedzanie XVII wiecznego Kazimierza Dolnego czy pobyt w stolicy Polski.

 

W dniach 23-25 kwietnia 2014 będziemy gościć jednego z liderów grupy tureckiej Ajşenur Oktay na wizycie przygotowawczej. Przedstawiciele obu organizacji partnerskich spotkają się w Warszawie w celach integracyjnych oraz w celu zdefiniowanie ról, zakresu obowiązków i zadań partnerów, a także w celu określenia zasad współpracy i dopracowania szczegółów wymiany młodzieży, która odbędzie się w czerwcu br.
 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.