Strona główna  >   „NO to exclusion-exploring youth support system in Masovian region”

„NO to exclusion-exploring youth support system in Masovian region”

„NO to exclusion-exploring youth support sysProjekt „No to exclusion – exploring youth support system in Masovian region” to wizyta studyjna, która będzie realizowana od 16 do 22 listopada 2014 w Warszawie. Udział w niej weźmie 30 uczestników, reprezentujących organizacje pozarządowe i instytucje wspierające młodzież z 15 krajów. Celem projektu jest przegląd różnorodnych form wsparcia udzielanego przez organizacje oraz instytucje pracujące z młodzieżą i na rzecz młodzieży w Warszawie i na Mazowszu, a także lepsze poznanie profilu organizacji partnerskich oraz ich reprezentantów. Projekt powstał z inicjatywy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, a w szczególności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, a więc jednostki działającej lokalnie (głównie na terenie Warszawy i bliskich okolic) oraz Ośrodka Wychowania i Szkolenia OHP z Jaciążka i oczywiście przy udziale organizacji partnerskich z Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Egiptu, Jordanii, Litwy, Mołdawii, Rumunii, Turcji, Tunezji, Ukrainy i Włoch (Sardynia). Obie jednostki OHP są żywo zainteresowane podzieleniem się z partnerami swoją wiedzą w zakresie wspierania młodych ludzi szczególnie tych pochodzących z defaworyzowanych środowisk, zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym.

W programie przewidziano wizyty w organizacjach pozarządowych, instytucjach wspierających rozwój młodzieży, będących jednocześnie organizacjami przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu poprzez różnorodne formy wsparcia, a także różnorodne grupy docelowe (młodzież bezrobotna, młodzież zaniedbana emocjonalnie, młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności).

Podczas projektu, w czasie wizytowania instytucji działających na rzecz młodzieży, uczestnicy wezmą udział w warsztatach w wybranych organizacjach promujących edukację poza-formalną, metody arteterpeutyczne, przedsiębiorczość, aby w ten sposób pozwolić lepiej zrozumieć metody pracy danej organizacji. Następstwem wizyty studyjnej i jej efektem będzie nawiązanie nowych partnerstw i w dalszej perspektywie podjęcie wspólnych działań, wymiana doświadczeń nt. pracy młodzieżowej i wzrost wiedzy nt. sposobu funkcjonowania systemów wsparcia młodzieży w Polsce.

Nawiązane partnerstwa, szczególnie z organizacjami z Krajów Partnerskich sąsiadujących z Unią Europejską, przyczynią się do zwiększenia mobilności młodzieży objętej wsparciem przez nasze partnerskie organizacje.


Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej „
Erasmus+”.www.erasmusplus.org.pl