Strona główna  >   DANCE WITH ME

DANCE WITH ME

ZATAŃCZ ZE MNĄ!


Akcja 1 – Wymiana młodzieżowa
10.04 – 18.04.2015 – Strumica, Macedonia


Streszczenie projektu
Wymiana młodzieży pt "Zatańcz ze mną" to projekt dofinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+ mający na celu promowanie integracji społecznej młodzieży zagrożonej marginalizacją. Taniec, jako skuteczny sposób komunikacji na przestrzeni wieków, zbierze 37 młodych ludzi w wieku 16-30 lat z 7 różnych krajów w celu wspierania europejskiej świadomości na temat korzyści płynących z integracji międzykulturowej i integracji społecznej.

Tradycyjne tańce połączą uczestników i pomogą im skupić się na podobieństwach pomiędzy nimi, nie na różnicach. Razem, w wyniku tego, będą tworzyć wspólny międzynarodowy, europejski taniec wywodzący się z tradycji wszystkich krajów partnerskich, z elementami integracji społecznej. Doprowadzi to do imprezy finałowej, z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, przed miejscową ludnością, gdzie będą prezentować swoje wspólne stanowisko w tej sprawie, poprzez taniec. W ten sposób będziemy się mieć wielki wpływ na społeczności lokalne, w czym poza-formalne uczenie się zapewni wsparcie w celu zmniejszenia wykluczenia społecznego.


Uczestnicy
Wymiana obejmuje 7 różnych organizacji partnerskich z 7 różnych krajów:
Macedonia, Polska, Hiszpania, Węgry, Włochy, Turcja, Niemcy.
Liczba uczestników: 37


Data i miejsce projektu:
10 kwietnia do 18 kwietnia 2015, Strumica, Macedonia

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”www.erasmusplus.org.pl