Strona główna  >   HEALTHY TEENAGERS

HEALTHY TEENAGERS

HEALTHY TEENEGARES („Zdrowe nastolatki”) 

Jest to projekt wymiany młodzieżowej realizowany przez organizację rumuńską  „Asociatia Edulifelong” w ramach programu Komisji Europejskiej „Erasmus+” w terminie 17-26 czerwca 2015 w miejscowości Tismana. W wymianie uczestniczyć będą 8-osobowe grupy młodzieży  z Turcji, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Włoch oraz Polski. Grupę polską reprezentuje młodzież w wieku 16-21 lat z hufców pracy HP 7-32 z Warszawy oraz ŚHP 7-2 z Ostrołęki oraz dwie liderki: Magdalena Chychłowska i Ewa Anna Stachacz.


Projekt skierowany jest do tych młodych ludzi, którym zależy na tym by być w dobrej kondycji i dobrym zdrowiu, by stać się bardziej aktywnymi i zdrowymi. Wymiana zakłada, że 60 młodych uczestników, którzy wezmą udział w projekcie uświadomi sobie jak ważne dla ciała jest zdrowe i prawidłowe odżywianie oraz regularna aktywność fizyczna. Otyłość wśród młodzieży osiągnęła alarmujący poziom, a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest uboga w składniki odżywcze dieta młodych ludzi oraz błędy żywieniowe.
 

Organizator projektu zapewni młodym uczestnikom materiały informacyjne, które pomogą im wyraźnie rozróżnić, które pokarmy są zdrowe, a które nie, aby przekonać młodych ludzi do konsumpcji nowych produktów, które są bardzo ważne dla ich ciała; podczas wymiany młodzieży będą mieć możliwość przygotowania własnego jedzenia z produktów, których wcześniej być może nie spożywali. Będzie to dowód na to, że zdrowe jedzenie można przygotować tak samo łatwo jak smażone.
 

Ponadto uczestnicy stworzą ulotki, które zawierać będą listę produktów, które są niezdrowe.
Poprzez sport i gry, uczestnicy przeanalizują problemy spowodowane niezdrową dietą. Poprzez omówienie wybranych przypadków oraz zaplanowane warsztaty spróbują znaleźć ich rozwiązania.
Podczas działań w ramach projektu zostaną zaprezentowane metody i narzędzia teatralne, które mogą być przydatne dla młodzieży i młodych pracowników z tych obszarów. Uczestnicy doświadczą na sobie różnych metod i nauczą się, jak zmodyfikować je w celu ich dopasowania do ich lokalnego środowiska. „Zdrowe Nastolatki” to projekt edukacji pozaformalnej. Uczestnicy musza być gotowi do dyskusji, celowych oraz interaktywnych warsztatów oraz gier.
 

Uczestnicy będą zachęcani do dzielenia się dobrymi praktykami w sesjach otwartych. W ciągu tygodnia wspólnej pracy będzie również czas na nawiązanie kontaktów i rozwój projektów lokalnych i międzynarodowych.
Językiem roboczym projektu jest język angielski.