Strona główna  >   EDUCATION THROUGH SPORTS

EDUCATION THROUGH SPORTS

Projekt „Education through sports”  to międzynarodowe seminarium kontaktowe dla pracowników młodzieżowych, którzy pracują z młodzieżą zagrożoną ryzykiem wypadnięcia ze szkoły, którzy widzą możliwość rozwiązania tego problemu w sporcie. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i problemów, aby pogłębić wiedzę i umiejętności uczestników oraz budowanie partnerstwa w tej dziedzinie pracy. Projekt odbędzie się w Fornos de Algodres i będzie trwał 6 dni. Termin zaplanowano na  17-26 czerwca 2015 r. Udział weźmie 24 uczestników z ośmiu krajów europejskich uczestniczących w programie.

 

W projekcie zostaną wykorzystane aktywne i poza-formalne metody, w tym wizyty w terenie i dialog z różnymi zainteresowanymi stronami, refleksje i debaty, dynamika grupy, sprzyjanie interwencji wszystkich uczestników o podjętych decyzjach w całej działalności.

 

W rezultacie uczestnicy będą mieć możliwość budowania narzędzi pracy i współpracy, pogłębienie świadomości, znaczenia i możliwości współpracy na poziomie europejskim, co da podstawę do określenia wspólnych projektów w dziedzinie edukacji przez sport.

 

Poprzez upowszechnianie podjętych prac oraz osiągniętych wyników zostaną rozpowszechnione przykłady dobrych praktyk z innymi podmiotami, które mogą przynieść możliwości rozwoju nowych projektów i partnerstw.