Strona główna  >   Rozwój zawodowy  >   ECAM

ECAM

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) to platforma dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce, lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

Jest to system teleinformatyczny prowadzony przez Ochotnicze Hufce Pracy, dzięki któremu każdy zainteresowany może uzyskać informacje o tym gdzie znajduje się najbliższa jednostka OHP, która może udzielić mu pomocy w zakresie edukacji czy zatrudnienia.

ECAM jest nowoczesną usługą, która powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

To projekt skierowany do młodzieży (szczególnie osób w wieku 15-25 lat), ich rodziców i opiekunów, a także pracodawców.

Kontaktując się z konsultantem ECAM dzwoniąc pod numer 19-524 (oplata jak za połączenie lokalne), uzyskujemy najważniejsze informacje o możliwościach kształcenia, podnoszenia umiejętności zawodowych, a także można liczyć na profesjonalne doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy.

W skład ECAM wchodzą – infolinia, portal internetowy dla młodzieży (www.dokariery.pl) oraz baza wiedzy intranet.