Strona główna  >   Lista konkursów   >   Wojewódzki Konkurs SUDOKU

Konkurs - Wojewódzki Konkurs SUDOKU

Wojewódzki Konkurs SUDOKU

konkurs w trakcie
Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu.
 • Informacje i nagrody
 • Oglądaj i głosuj
 • Regulamin
 • Zwycięzcy

Informacje

Jednostka 7-28 HP ul. Gintrowskiego 38 w Warszawie  zaprasza młodzież z MWKOHP do wzięcia udziału w Wojewódzkim  Konkursie SUDOKU. Celem Konkursu jest zachęcenie  uczestników do rozwiązywania zadań, popularyzowanie  matematyki oraz kształtowanie postawy „zdrowej rywalizacji” i współzawodnictwa . Przez uczestnictwo w nim młodzież może sprawdzić swoje umiejętności oraz wykazać się pomysłowością rozwiązując zadania. Uczestnicy rozwijają logiczne myślenie oraz prezentują swoje umiejętności ,a tak że podejmują dodatkowe działania mające na celu dodatkową pracę na rzecz swojego rozwoju.

Nagrody

Przewidywane są nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

Zgłoszono zdjęć: 0

Regulamin

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu „MISTRZ SUDOKU”


Konkurs „MISTRZ SUDOKU” odbędzie się dnia 18 kwietnia 2018 w Warszawie w ZS przy ul. Gintrowskiego ( d. Rzymowskiego ) 38. Przybycie uczestników do godz. 10:45. Start  konkursu 11:00. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie do dnia 10  kwietnia   na adres: ksztalcenie@mazowiecka.ohp.pl i hp7-28@mazowiecka.ohp.pl, jednego uczestnika z danej jednostki.
 1. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do rozwiązywania zadań, popularyzowanie matematyki oraz kształtowanie postawy  „zdrowej rywalizacji” i współzawodnictwa. Przez uczestnictwo w nim młodzież  może sprawdzić swoje umiejętności oraz wykazać się pomysłowością rozwiązując zadania. Uczestnicy rozwijają logiczne myślenie oraz prezentują swoje umiejętności, a także podejmują dodatkowe działania mające na celu dodatkową pracę na rzecz swojego rozwoju.
 2. W konkursie biorą udział uczestnicy poszczególnych hufców MWK OHP.
 3. Uczestnicy konkursu w ciągu 60 minut muszą rozwiązać 3 plansze o trzech stopniach trudności:
 I stopień - średni (czas przeznaczony na rozwiązanie 15 minut); 
II stopień – trudny (czas przeznaczony na rozwiązanie 20 minut);
III stopień - piekielnie trudny (czas przeznaczony na rozwiązanie 25 minut).
Każdy z diagramów będzie oceniany według algorytmu:
 • za poprawne wpisanie każdej brakującej cyfry uczestnik otrzymuje na poziomie średnim - 2pkt, trudnym - 3pkt, piekielnie trudnym – 4pkt;
 • Jeśli w  planszy brakuje 56 cyfr, uczestnik może otrzymać w planszy średniej - 112pkt, a w planszy trudnej - 174pkt, a w piekielnie trudnej - 228pkt;
 • Zwycięzcą zostanie ten uczestnik, który zdobędzie jak najwięcej punktów;
 • W przypadku remisu odbędzie się dogrywka, w której zadecyduje krótszy czas poprawnego rozwiązania planszy średniej;
 • Diagramy wypełniane są ołówkiem;
 • Na ławce mogą znajdować się tylko ołówek i gumka do ścierania;
 • Plansze należy wypełniać czytelnie;  
 • Prace nieczytelne nie podlegają ocenie;
 • Pola nieczytelnie wypełnione będą liczone, jako błąd;
 • Zestawy rozdawane są po zajęciu miejsc przez uczestników na sali;
 • Nie wolno korzystać z żadnych podpowiedzi, ściąg, telefonów komórkowych;
 • Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów;
 • Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się (przed konkursem) z regulaminem konkursu i systemem oceniania rozwiązań;
 • Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowanie budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik zostanie wykluczony z konkursu;
 • Po sprawdzeniu plansz i zliczeniu punktów Komisja ogłosi wyniki.
Hufiec 7-28

Zwycięzcy konkursu