Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Pomagają, bo mogą

8 grudnia 2021
Nieobojętni „Aktywni” z mokotowskiej jednostki 7-32 HP zaangażowali się w akcję „Spełniamy marzenia chorego chłopca” …

Motywacyjnie w Radomiu

8 grudnia 2021
Przekraczali własne granice, by móc osiągnąć cele… Młodzież z 7 – 3 OSiW uczestniczyła w warsztatach motywacyjnych, które prowadził Jakub Czarodziej –...

Spotkanie wigilijne

8 grudnia 2021
Ważnym zadaniem wychowawczym jest kultywowanie wśród młodzieży wielowiekowych tradycji polskich

Sukces Uczestniczki

8 grudnia 2021
7 grudnia odbył się I Żyrardowski Festiwal Piosenki Patriotycznej pt: „Wolność kocham i rozumiem”, w którym Marta Zielińska, uczestniczka z żyrardowskiej filii 7...

Radość tworzenia

8 grudnia 2021
Rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs Modelarski pn. „Szopka Bożonarodzeniowa”, którego organizatorem była Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP.

Zatrzymali piękno

8 grudnia 2021
Rozwijanie pasji fotograficznej, umiejętności obserwacji świata, rozwój indywidualnych talentów, ukazanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych naszego terenu... to najważniejsze...

Coraz bliżej święta

7 grudnia 2021
... za oknem prószy pierwszy śnieg, toteż pracownicy zespołu wsparcia uczestników z kozienickiej jednostki 7 – 13 HP postanowili – tradycyjnie, jak co roku -...

Malowali porcelanę

7 grudnia 2021
Znani ze stosowania niekonwencjonalnych metod pracy z uczestnikami wychowawcy mokotowskiego hufca 7-28 HP, zorganizowali dla swoich podopiecznych warsztaty twórcze...

Tradycyjnie w Jaciążku

7 grudnia 2021
Atmosfera zbliżających się świąt wprawiła w wyjątkowy nastrój także młodzież z OSiW w Jaciążku ...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach