Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

„Złote Pióro” i sudoku na Mokotowie

19 kwietnia 2018
W mokotowskiej jednostce 7 – 28 HP tradycją stały się już, organizowane corocznie, wojewódzkie konkursy wiedzy i logicznego myślenia - ortograficzny i sudoku…

Uzyskali certyfikat

19 kwietnia 2018
Beneficjenci projektu - współfinansowanego ze środków UE pn. „Od szkolenia do zatrudnienia –EFS” – z płońskiej jednostki 7-35 HP zakończyli kolejny...

Motywacyjnie w Grodzisku

19 kwietnia 2018
19 kwietnia w grodziskiej jednostce 7 – 31 HP - zgodnie z wytycznymi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

„Tak jak malował pan Chagall”

18 kwietnia 2018
18 kwietnia uczestnicy z Rabsztyńskiej udali się w wirtualną i realną podróż śladem wolskich judaików. Forma i tematyka zajęć została zainspirowana - przypadającą w tym roku -...

Wystrzałowa zabawa w SPEED PAINTBALL

17 kwietnia 2018
17 kwietnia br. jedenastoosobowa grupa uczestników programu zdrowotno-rekreacyjnego „Ruch i zabawa to świetna sprawa” z żyrardowskiego hufca 7-31wraz z kolegami z...

VIII Targi Pracy w Mławie

17 kwietnia 2018
17 kwietnia, w Mławskiej Hali Sportowej, odbyła się ósma edycja Mławskich Targów Pracy. To cyklicznie wydarzenie organizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie i jego...

XII Targi Pracy w Grodzisku Mazowieckim

17 kwietnia 2018
17 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim odbyły się po raz kolejny Targi Pracy. Na wydarzeniu pojawiło się wiele osób poszukujących pracy

Bez uzależnień

16 kwietnia 2018
W ramach programu kulturalno – oświatowego „Świadomi i bezpieczni” w wolskiej jednostce 7 – 6 HP, odbyły się warsztaty umiejętności psychospołecznych....

Rok dla Niepodległej

16 kwietnia 2018
Młodzież z 7 – 6 HP kontynuuje swe peregrynacje po historycznych miejscach stolicy…

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.