Aktualności

Wznowienie współpracy w Ostrołęce

Wspólny cel i holistyczne podejście do młodzieży stało się powodem odnowienia współdziałania pomiędzy Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Lokalnie i z sukcesem w Płocku

Kontynuacja współpracy pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży a Urzędem Pracy w Płocku

Setna rocznica urodzin K.K. Baczyńskiego

Młodzież z Hufca Pracy 7-26 w Pruszkowie wzięła udział w quizie poświęconym sylwetce i twórczości tego wybitnego twórcy

Garwolin pamięta

W 82 rocznicę zbombardowania miasta młodzież z garwolińskiego Hufca Pracy 7-18 uczestniczyła w warsztatach historycznych

Aktywna współpraca w Pruszkowie

Hufiec Pracy 7-26 z Pruszkowa oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Warszawy wspólnie działają na rzecz młodzieży

Intensyfikacja działań na rzecz rekrutacji w Siedlcach

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Hufiec Pracy z Siedlec aktywnie współpracują z lokalnymi podmiotami

Zagraniczne praktyki zawodowe - Andaluzja 2021

Młodzież będąca uczniami Zespołu Szkół nr. 27 i jednocześnie uczestnikami Hufca Pracy 7-28 w Warszawie odbywa zagraniczne praktyki zawodowe!

Ostrołęckie wznowienie współpracy na rzecz młodzieży

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce wznowiło współpracę z lokalną Placówką Pieczy Zastępczej "Korczakówka"

Projekt MWK OHP otrzymał dofinansowanie w ramach Programu ERASMUS +

Zespół Programów Międzynarodowych MWK OHP pozyskał 73 681 Euro na projekt zagranicznych praktyk zawodowych dla naszej młodzieży!

Narodowe Czytanie w Siedlcach

Hufiec Pracy 7-7 wie jak dzielić się pasją do czytania z młodzieżą!