Aktualności

Promocja na Ochocie

Wiele atrakcji przygotowała społeczność 7 – 22 HP podczas tegorocznego „dnia otwartego” jednostki… Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie misji i wizji hufca w jego środowisku lokalnym.

Profilaktyka agresji i przemocy

14 i 15 maja w radomskim ROSZM odbyło się szkolenie pn. „Profilaktyka agresji i przemocy”… Zajęcia te łączyły w sobie elementy wykładu dotyczącego dynamiki zjawiska przemocy rówieśniczej i dyskusji...

Z językiem angielskim w Świat

15 maja testem sprawdzającym stopień znajomości języka angielskiego zakończyły się zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Młodzi na rynku pracy

15 maja pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Sierpcu Sylwia Mielczarek w ramach projektu autorskiego „Młodzi bliżej rynku pracy” zorganizowała zajęcia z młodzieżą Specjalnego Ośrodka...

Wiedzą więcej

… bo przygotowują się do happeningu medyczno-kulturalnego o tematyce transplantologii. Młodzież z 7 – 2 OSiW weźmie udział w przedsięwzięciu pn. „Życie to najcenniejszy dar jaki możesz podarować”, który...

Doradztwo Zawodowe w szkole podstawowej

14 maja doradca zawodowy – stażysta z Młodzieżowego Centrum Kariery w Iłży przeprowadziła zajęcia informacyjno – promocyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Błazinach Dolnych.

„Powrócisz tu…”

14 maja kadra z 7-4 Hufca Pracy zorganizowała dla swoich podopiecznych wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Kogutem”.

Z wizytą u króla

14 maja uczestnicy 7-3 OSiW, w ramach realizacji założeń programu kulturalno – oświatowego pt. „Śladami polskich królów”, wzięli udział w wycieczce do rezydencji króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

Konstruktywny dialog

"Podróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego kroku" – te słowa Konfucjusza były swoistym mottem spotkania Komendanta Głównego Bogdana Ścibuta, który 14 maja odwiedził Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP.

Coś dla ducha, coś dla ciała…

Młodzież z 7 – 2 OSiW spędza swój wolny od codziennych zajęć czas w sposób atrakcyjny – korzystając z różnorakich aktywności ruchowych i intelektualnych…