Strona główna  >   Lista aktualności   >   Ku przyszłości…zawodowej

Ku przyszłości…zawodowej

Pod takim hasłem 14 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach odbyły się  XII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych.Organizatorami Targów byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach,  Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP Nr 3. Patronat honorowy na wydarzeniem objęli: Aurelia Michałowska  - Mazowiecki Kurator Oświaty i Andrzej Sitnik - Prezydent Miasta Siedlce. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Krzysztof Grzegorczuk - dyrektor goszczącej placówki. Warto nadmienić, iż wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, oświaty i rynku pracy. Swoją ofertę przedstawiło  ponad 27 uczelni wyższych z całej Polski, 7 szkół pomaturalnych, 12 szkół ponadgimnazjalnych z Miasta Siedlce oraz 6 instytucji użyteczności publicznej z Siedlec. Podczas otwarcia Targów – Dyrektor ZSP NR 3 w Siedlcach – Pan Krzysztof Grzegorczuk – mówił, że wszystko jest w rękach młodzieży, w jej zasięgu, a to, co czeka młodych w bliskiej i dalekiej przyszłości zależy tylko i wyłącznie od nich samych. Prezydent Siedlec – Pan Andrzej Sitnik -  wypowiadając się podczas otwarcia Targów mówił o podjętych przez lokalny samorząd działaniach na rzecz oświaty. Przede wszystkim podkreślił sukces w postaci zachowania, i obecnego rozwijania, szkolnictwa zawodowego. Tradycyjnie swoje stoisko przygotowało także Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach, oraz 7-7 HP w Siedlcach . Odwiedzająca je młodzież mogła uzyskać informacje o zawodach, kierunkach kształcenia, rynku zatrudnienia oraz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy , które przedstawiło Młodzieżowe Biuro Pracy. Każdy odwiedzający otrzymał także materiały promujące działalność Ochotniczych Hufców Pracy, oraz aktywizacji zawodowej i szkoleń . W trakcie Targów można było uzyskać także informacje na temat rekrutacji do nowego projektu EFS, oraz dowiedzieć się o sieci EURES. Młodzi ludzie mogli także skorzystać z indywidualnych porad doradcy zawodowego, oraz specjalisty do spraw programów, którzy w wyczerpujący sposób starali odpowiedzieć się na nurtujące ich pytania związane z aktualną sytuacją na rynku pracy i barometrem zawodów. W czasie trwania wydarzenia miała miejsce także konferencja , pt.: „ Partnerzy w kształceniu zawodowym” , podczas której przedstawiciele organizatorów, pracodawców oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji z Warszawy starali się przybliżyć słuchaczom tematykę zagadnień związanych z:  kierunkami zmian w szkolnictwie zawodowym, współpracą międzyresortową i międzyinstytucjonalną dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , oraz integracja kształcenia młodzieży w szkole ponadpodstawowej i oczekiwaniami pracodawców wobec absolwentów szkół. Udział terenowych jednostek MWK OHP – tj.: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach, oraz 7-7 Hufca Pracy z Siedlec  w powyższym  przedsięwzięciu  - pozwoliło przybliżyć młodzieży ponadgimnazjalnej ofertę instytucji, oraz pomogło ukierunkować młodym ludziom ich wybory zawodowe związane, a także zachęcić ich do skorzystania z bogatego wachlarza usług świadczonych na rzecz młodego człowieka przez zróżnicowane jednostki MWK OHP. Kolejna edycja wydarzenia była doskonałą okazją do spotkania się osób stojących przed wyborem swojej przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej z przedstawicielami uczelni wyższych oraz instytucjami rynku pracy, aby młody człowiek świadomie i z pełnym zaangażowaniem podjął  - już za chwilę  - istotne decyzje zawodowe.

DATA PUBLIKACJI: 2019-03-14 » Pozostałe aktualności