Strona główna  >   Lista aktualności   >   XVI Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych w Radomiu

XVI Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych w Radomiu

12 marca dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu, wraz z pracownikami,  wzięli udział w XVI Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych, które odbyły się w radomskim klubie „Strefa G2”. Organizatorem wydarzenia był Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu oraz firma szkoleniowa TiM. Imprezę honorowym patronatem objęli:  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki i Prezydent Miasta Radomia. Powyższe wydarzenie  to największa impreza o takim charakterze w regionie radomskim, na której swoją ofertę edukacyjną prezentują zarówno szkoły wyższe z terenu Radomia, jak  i uczelnie  ogólnopolskie. W programie tegorocznych Targów znalazły się prezentacje ofert edukacyjnych ponad 25-ciu renomowanych uczelni z kraju. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć także stoiska CEiPM w Radomiu, na którym specjalista ds. rozwoju zawodowego wraz z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym udzielali osobom zainteresowanym istotnych wskazówek, pod kątem podjęcia decyzji związanej z wyborem kierunków studiów. Starali się uświadomić młodych ludzi, że ich wybory powinny być zgodne zarówno z ich  preferencjami, jak i potrzebami rynku pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także tematyka związana z zagadnieniem bezpiecznej pracy za granicą – w ramach  sieci EURES,  szczególnie  w okresie  wakacyjnym. Uczniowie, którzy odwiedzili targi, mogli na miejscu uzyskać informacje na nurtujące ich pytania związane z wymogami rekrutacyjnymi na dany kierunek w konkretnej uczelni, oferowanymi kierunkami studiów, oraz dodatkowymi bonusami na jakie może liczyć przyszły student, np. stypendia, wymiany międzynarodowe, koła naukowe, jakość bazy logistyczno – dydaktycznej,  itp. Wszyscy odwiedzający XVI Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych -  mieli do swoje dyspozycji bogaty wachlarz materiałów  i broszur informacyjno – promocyjnych,  na stoikach poszczególnych wystawców obecnych na wydarzeniu. Młodzi ludzie mieli także możliwość uczestniczenia w wykładach, zorganizowanych równolegle z odbywającymi się targami -  dotyczącymi budowania kariery zarodowej.  Prelegentką wykładu pod hasłem ,,Dwa kroki do przodu..- na nowej drodze życia” była Pani Marta Rzadkowska -  doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Iłży, a przeznaczony on był dla tegorocznych maturzystów. Celem powyższej prelekcji było uświadomienie młodym ludziom związku pomiędzy wysiłkiem włożonym w wykształcenie a karierą zawodową. W trakcie wykładu doradczyni zawodowa szczegółowo zgłębiła wiedzę na temat   zmian przed jakimi aktualnie – na rynku pracy i kształcenia -  stoją młodzi ludzie. Uczniowie dowiedzieli się, że aby zrobić krok do przodu i osiągnąć sukces zawodowy muszą być gotowi do zmian w swoim życiu, ponieważ jest to niezbędny element do dokonania efektywnej zmiany. Prelegentka uświadomiła również młodych ludzi, że pierwszy krok w życiu zawsze robimy z entuzjazmem i  energią, ale z każdym kolejnym uświadamiamy sobie, że wcale łatwo nie będzie, gdyż zmiana nie jest prosta i wymaga determinacji, wytrwałości i elastyczności. Na koniec wykładu została przedstawiona krótka historyjka ,,Kto zabrał mój ser?” według Spencera Johnsona, która miała na celu zainspirować młodych ludzi i skłonić do refleksji nad postawą wobec zmian.  Wydarzenie, jakim były XVI Ogólnopolskie Targi  Szkół Wyższych -  jak co roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, stojącej przed wyborem dalszego kształcenia i rozwijania swoich pasji, zainteresowań i predyspozycji – w zgodzie z  potrzebami teraźniejszego  rynku pracy. 

DATA PUBLIKACJI: 2019-03-13 » Pozostałe aktualności