Strona główna  >   Lista aktualności   >   Układamy puzzle…..kariery

Układamy puzzle…..kariery

12 marca  w Zespole Oświatowym w Kotuniu odbyły się zajęcia dla uczniów trzecich klas gimnazjum przeprowadzone przez przedstawicielki CEiPM Siedlce – Panią Edytę Śledź  – doradcę zawodowego i Edytę Ślubowską.  Podczas spotkania prelegentki  omówiły  z młodzieżą  istotne elementy związane z kształtowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej, oraz elementami osobistych puzzli kariery  - na które składają się  - indywidualne cechy charakteru i osobowości młodego człowieka,  oraz wartości i zainteresowania. Przedstawiona prezentacja ukazała młodzieży, że o wyborze zawodu decyduje poznanie siebie, swoich zainteresowań, wartości, cech charakteru, możliwości oraz stan zdrowia. Młodzi ludzie dowiedzieli się jak ważne są: znajomość zawodów, możliwości podjęcia zatrudnienia, wysokość zarobków, podnoszenie kwalifikacji oraz poznanie zapotrzebowania rynku pracy na określone profesje. Podczas ćwiczeń zaproponowanych przez prowadzące  młodzież miała okazję zapoznać się z zawodami przeszłości i przyszłości oraz predyspozycjami i umiejętnościami potrzebnymi w pracy na różnych stanowiskach.  Uczniowie z dużym zaangażowaniem pracowali w zespołach a wyniki ich pracy omawiane na forum klasowym pozwoliły im głębiej poznać istotne elementy w planowaniu kariery zawodowej. Prowadzące warsztaty starały się zaangażować młodych ludzi w zapoznanie z zagadnieniami związanymi ze środowiskiem pracy w danej branży, oraz statystykami na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych – opublikowanych w postaci barometru zawodów, oraz wg. BAEL. Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali prowadzącym za przybycie i poprowadzenie zajęć o tematyce zawodoznawczo - aktywizacyjnej  i stwierdzili, że zajęcia w dużym stopniu przyczynią się do podjęcia ważnych decyzji dotyczących ich dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej, a wpływ na to będą miały , na pewno ich osobiste elementy puzzli kariery.

DATA PUBLIKACJI: 2019-03-12 » Pozostałe aktualności