Strona główna  >   Lista aktualności   >   XXXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny

XXXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny

Od 5 do 9 marca w Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie miała miejsce XXXI edycja Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2019 w którym wzięła udział także mokotowska jednostka 7 - 28 HP.

Swoje stoiska miały nie tylko polskie instytucje edukacyjne, ale także goście zagraniczni. Organizatorami było m.in. Biuro Edukacji m. st. Warszawy i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, której ważną inicjatywą była debata publiczna nt. „Matematyka na maturalnym zakręcie? Jak rozwijać talenty matematyczne polskich uczniów”. Tym samym wysoki prestiż imprezy podnosił wagę uczestniczących w niej placówek. Możliwość wypromowania swojej oferty dobrze wykorzystał mokotowski HP 7-28 działający przy ul. Gintrowskiego 38 w siedzibie Zespołu Szkół nr 27, który zaprosił przedstawicieli hufca do działania na wspólnym stoisku. Wybrani uczestnicy i kadra hufca oraz pedagodzy ZS 27 przedstawiali odwiedzającym różnorodne drogi edukacji, w tym możliwości zdobycia interesujących zawodów. Działania te nakierowane były na rekrutację młodzieży do hufca, a starania te podjęto tym usilniej, że w nadchodzącym roku szkolnym skumulują się uczniowie kończący 8. klasę szkoły podstawowej i 3. klasę gimnazjum.

Wszystkim zainteresowanym, którzy odwiedzili „Perspektywy 2019” wręczono ponad 2000 atrakcyjnych ulotek i folderów informujące o możliwości nauki i pracy w ramach OHP. Znalazły się w nich m.in. wiadomości o zawodach, w jakich będą mogli się kształcić ci, którzy wstąpią do OHP, oraz informacje o dniach otwartych w szkole i w hufcu  7-28. Zarówno młodzież, jak i opiekunowie podkreślali nie tylko dobrą organizację imprezy, ale także sprawnie prowadzoną promocję hufca. Goście z zainteresowaniem podchodzili do stoiska zadając wiele szczegółowych pytań. Odwiedzający chwalili też należyte przygotowanie uczestników reprezentujących hufiec. Słowa uznania dowodzą, że udział w XXXI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2019 można uznać za bardzo udany, a to pozwala przypuszczać, że tegoroczna rekrutacja będzie również bardzo skuteczna.

 


DATA PUBLIKACJI: 2019-03-11 » Pozostałe aktualności