Strona główna  >   Lista aktualności   >   Budujemy…. ścieżki kariery

Budujemy…. ścieżki kariery

Ferie to czas, w którym uczniowie korzystają z przerwy od codziennych obowiązków szkolnych, jednak nie  odpoczywają od snucia planów i marzeń związanych z budową ścieżek kariery. Doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach,  w bieżącym tygodniu realizowali warsztaty grupowe w Zespole Oświatowym im. Armii Krajowej w Kisielsku oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stoczku Łukowskim,  a także porady indywidualne dla podopiecznych 7-19 Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim  - związane właśnie z planowaniem kariery zawodowej. Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do istoty podejmowania świadomych i ważnych decyzji zawodowych. Doradcy podkreślali, że każdy powinien wybrać taki zawód, który jest najbardziej zgodny z jego umiejętnościami, predyspozycjami i zainteresowaniami. Prowadzące uświadamiały młodych ludzi, że trafny wybór branży pozwala ukształtować wydajnego pracownik, który osiąga zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy. Przedstawiono także obszerny katalog zawodów istniejących aktualnie na rynku pracy, oraz poinformowano słuchaczy warsztatów, że  ciągle powstają nowe branże – na co wpływ ma  między innymi rozwój technologiczny oraz zmiany w gospodarce, kulturze i ekonomii. Młodzież zapoznała się także z definicją zawodów przyszłości, i wspólnie z prowadzącymi zastanawiała się, dlaczego w dzisiejszych czasach warto wybrać szkołę uczącą zawodu. Film szkoleniowy, przygotowany przez prowadzące,  pozwolił także młodym ludziom zapoznać się z aktualną sytuacją makro i mikroekonomiczną na lokalnym rynku pracy. Na zakończenie każdego spotkania,  uczniowie zgodnie podkreślali, że czas poświęcony na poznanie siebie, oraz  możliwości jakie daje im system edukacji i rynek pracy -  zaowocują w przyszłości wyborem optymalnej drogi zawodowej.

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-07 » Pozostałe aktualności