Strona główna  >   Lista aktualności   >   Poznawali samych siebie

Poznawali samych siebie

11 stycznia, uczestnicy z 7 – 6 HP zainaugurowali realizację programu kulturalno – oświatowego pn. „Kreuję siebie” - poddając refleksji umiejętność postrzegania własnych atutów i poszerzając  wiedzę na temat zainteresowań, wartości, uzdolnień i umiejętności….
Spotkanie prowadził Kacper Pilczuk – psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
Atrakcyjna forma prowadzenia zajęć oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych docelowo prowadziło do poprawy samoświadomości uczestników, wzrostu motywacji do realizacji wytyczonych celów życiowych, wzmocnienia samooceny, zwiększenia poczucia własnej wartości. Nie bez znaczenia były również oddziaływania wpływające na  podniesienie poziomu integracji grupy i zawiązanie więzi społeczności hufca. Spotkanie prowadzone było metodami warsztatowymi, opartymi na metodzie uczenia się przez doświadczenie, wyzwalało  aktywność własną uczestników i służyło doskonaleniu ich osobowości. Ćwiczenia dobierane były tak, aby wyzwalały głównie  emocje  pozytywne,  jednakże  pojawiające  się  uczucia  nieprzyjemne,  także  stanowiły  ważny materiał  przy  analizowaniu  sytuacji  i  przeżyć. 
Program zajęć daje  możliwość zawiązania satysfakcjonujących relacji społecznych, kształtuje samoocenę.  Proponowane ćwiczenia rozwijają samowiedzę, umożliwiają samopoznanie, dzięki czemu młody człowiek łatwiej odnajdzie własne miejsce i rolę w społeczności hufca,  a później w innych relacjach społecznych - co w okresie dorastania i dojrzewania jest szczególnie istotne.


DATA PUBLIKACJI: 2019-01-11 » Pozostałe aktualności