Strona główna  >   Lista aktualności   >   Sztuka obrony własnego zdania

Sztuka obrony własnego zdania

Powszechnie błędnie zauważa się że asertywność to przede wszystkim „umiejętność mówienia nie”. Odmawianie bez szacunku i wrażliwości wobec osoby, której to robimy  jest raczej ignorancją a niekiedy może być nawet arogancją niż sztuką  prawdziwej asertywności. Mając na uwadze powyższe zagadnienie , pod hasłem  -  Asertywność – co to jest? – 5 grudnia odbyły się zajęcia dla uczniów  I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie  . Spotkanie poprowadziły pracownice Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Ciechanowa. Doradczynie zawodowe przybliżyły młodzieży zagadnienia związane z asertywnością a przede wszystkim podkreśliły, że jest to umiejętność wyrażania własnego zdania, oraz uczuć i postaw w sposób otwarty, w granicach nie naruszających praw i  psychicznego terytorium zarówno innych osób , jak i naszego. Warsztaty miały na celu ukształtowanie  w młodzieży postaw asertywnych, ponieważ nikt nie rodzi się z gruntu asertywny, a raczej w toku relacji z innymi lepiej lub gorzej rozwija tę umiejętność. Młodzi ludzie bardzo często idą w kierunku znacznej uległości  lub roszczeniowości, co często przekłada się na fakt, że mają ograniczony szacunek dla siebie (uległość) lub do innych (roszczeniowość). Na zakończenie spotkania uczestnicy zgodnie stwierdzili, że własną asertywność można aktywnie rozwijać korzystając z pomocy doradcy zawodowego, psychologa lub różnego rodzaju szkoleń dedykowanych rozwojowi tej umiejętności, tzw. treningom asertywności.

DATA PUBLIKACJI: 2018-12-06 » Pozostałe aktualności