Strona główna  >   Lista aktualności   >   Seminarium informacyjne w Pułtusku

Seminarium informacyjne w Pułtusku

7 listopada w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pułtusku odbyło się seminarium informacyjne pt. ”Trafny wybór - tradycyjne zawody - nowe możliwości”. Organizatorem spotkania była Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy przy współpracy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Celem seminarium była propozycja wparcia pułtuskich szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W czasie spotkania przestawiono oferty instytucji w zakresie  wspomagania wyboru drogi edukacyjno-zawodowej ucznia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzebę kształcenia zawodowego w formie dualnego systemu nauki zawodu, gdzie nauka szkolna połączona jest z przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej bezpośrednio u pracodawcy.  Ofertę MWK OHP  przedstawiła - Joanna Ciszewska-doradca zawodowy MCK w Pułtusku. Zaprezentowała usługi adresowane do młodzieży, strukturę instytucji, zakres działań poszczególnych jednostek ze zwróceniem uwagi na ofertę pułtuskiego MCK. Przedstawiła także tematykę najczęściej realizowanych zajęć, przykłady dobrych praktyk oraz zachęcała do współpracy w obszarze doradztwa zawodowego. Pan Janusz Borzyński - dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku,  przestawił informacje  dotyczące dualnego systemu nauki zawodu oraz  zdobywania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych.  W seminarium uczestniczyli doradcy zawodowi, pedagodzy, wychowawcy, oraz nauczyciele wyznaczeni do zajmowania się obszarem doradztwa zawodowego  w szkołach powiatu pułtuskiego. Dzięki współdziałaniu wszystkich lokalnych podmiotów, istnieje realna szansa , że uda się stworzyć system wsparcia psychologicznego, merytorycznego, oraz  informacyjnego  dla uczniów,  rodziców i nauczycieli, aby  jak najlepiej przygotować młodzież do świadomego i samodzielnego podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-08 » Pozostałe aktualności