Strona główna  >   Lista aktualności   >   Kilka słów o….. zainteresowaniach

Kilka słów o….. zainteresowaniach

8 listopada w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży z  siedleckiego  Hufca Pracy. Młodzi ludzie  wspólnie z prowadzącą zajęcia- Magdaleną Klonowską- specjalistką ds. rozwoju zawodowego- stażystką -  starała się zdefiniować pojęcie  zainteresowań i określić ich rolę w kształtowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej. Uczestnicy spotkania  słusznie zauważyli, że niezwykle przydatną umiejętnością jest odróżnienie stałych zainteresowań i pasji  od tych przelotnych,  czy chwilowego zaciekawienia czymś, gdyż może to prowadzić do błędnych decyzji. Prowadząca starała się uświadomić słuchaczy, że zastanawiając się nad swoimi zainteresowaniami powinni zwrócić szczególną uwagę na: sposób spędzania wolnego czasu, preferowane przedmioty szkolne, uczestnictwo w kółkach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, oraz gatunki filmów, książek i czasopism, które ich interesują – bo to te elementy powinny być dla nich drogowskazem w określeniu osobistych zainteresowań.  Ponieważ zainteresowania pojawiają się  już we wczesnym okresie dziecięcym i kształtują się przez całe życie,  ważne jest by młodzi ludzie nie zapominali o ich odkrywaniu i rozwijaniu na każdym etapie swojego życia. Uczestnicy warsztatów wskazali także zawody, które chcieliby wykonywać pod kątem własnych zainteresowań zawodowych a także umiejętności, cech osobowości, stabilności emocjonalnej, temperamentu czy systemu wartości. Dzięki uczestnictwu w zajęciach z preorientacji zawodowej młodzież siedleckiego Hufca Pracy nabyła umiejętności obiektywnej oceny własnych zainteresowań. Zrozumiała także ich znaczenie przy wyborze  ścieżki  edukacyjno-zawodowych, a w oparciu o zdobytą wiedzę wskazała potencjalne kierunki własnej kariery.

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-08 » Pozostałe aktualności