Strona główna  >   Lista aktualności   >   Targi Pracy i Edukacji w Białobrzegach

Targi Pracy i Edukacji w Białobrzegach

7 listopada odbyły się kolejne Targi Pracy i Edukacji, które zostały przygotowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy w Grójcu.  Dzięki stałej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białobrzegach oraz uprzejmości Władz Samorządu Targi mogły odbyć się w Sali Konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach. Uroczystego otwarcia targów dokonał Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Radomiu  - Pan Henryk Słomka. W uroczystości wzięła udział między innymi  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach  - Pani Anna Wieczorek. 
Na targi bardzo licznie przybyli wychowawcy i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Podczas wydarzenia  zaprezentowało się 8 wystawców, wśród których  znalazły się  instytucje rynku pracy akie jak : Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach, Punkt Pośrednictwa Pracy w Grójcu , oraz pracodawcy -  firma Avon, Agencja Pracy Leasing Team, Agencja Pracy Tymczasowej GiGroup, Promedica24. Ofertę edukacyjną z kolei zaprezentował Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu oraz Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Przedsięwzięcie adresowane było do osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia, a także młodzieży szkolnej, która w niedalekim czasie będzie stała przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Rokrocznie  impreza przyciąga wielu wystawców - przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, instytucji szkoleniowych, a także przedsiębiorców z terenu powiatu białobrzeskiego prezentujących wolne miejsca pracy.
Targi Pracy i Edukacji to świetna okazja do zapoznania mieszkańców z aktualnymi ofertami kształcenia i zatrudnienia przygotowanymi przez wystawców. Bezrobotni oraz uczący się mogli nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą oraz poznać szczegóły pracy na danych stanowiskach. Pracownicy MCK zachęcali zainteresowaną młodzież do skorzystania z bezpłatnych szkoleń zawodowych, indywidualnych i grupowych porad doradcy zawodowego, oraz informowali o aktualnych ofertach pracy. Powyższa inicjatywa stanowi dobry  przykład na budowanie trwałych relacji z lokalną społecznością i współpracę dla poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-07 » Pozostałe aktualności