Strona główna  >   Lista aktualności   >   Wagarowanie - to NIE dla mnie

Wagarowanie - to NIE dla mnie

W siedleckim hufcu 7 – 7 HP   rozpoczął   się cykl zajęć     realizowanych w ramach programu ,,STOP dla wagarowania i przestępstw”.
Celem głównym tego programu jest  zintensyfikowanie działań wychowawczych na rzecz poprawy frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych, ograniczenie opuszczania zajęć szkolnych, a w tym kontekście ograniczenie innych zjawisk społecznie nieakceptowanych,  towarzyszących wagarowaniu.
- Program ten podyktowany jest troską o dobro naszych uczestników, którym chcemy pomóc ustrzec się przed różnymi zagrożeniami i wynikającymi z nich konsekwencjami.  Celem naszych  działań jest przede wszystkim ograniczenie ucieczek z zajęć szkolnych, poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, ograniczenie negatywnych zachowań, podnoszenie świadomości w zakresie odpowiedzialności prawnej oraz poszerzenie wiedzy na temat unikania zagrożeń – argumentowała kadra wychowawcza.
Tego typu przedsięwzięcia są bardzo potrzebne. Problem wagarowania  i przestępczości nie jest obcy młodzieży wielu z nich ma z tym problem. Dzięki systematycznemu monitorowaniu frekwencji uczniów w szkole i na praktykach, działaniom podjętym w ramach programu młodzież jest bardziej świadoma konsekwencji swoich nieodpowiednich zachowań.DATA PUBLIKACJI: 2018-10-10 » Pozostałe aktualności