Strona główna  >   Lista aktualności   >   Rozpoczęcie projektu w Płocku

Rozpoczęcie projektu w Płocku

W płockiej jednostce 7 – 11 HP odbywają się indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,  przewidziane w ramach pierwszej formy wsparcia projektu współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Stawiam na przyszłość”.
Beata Cybula - doradca zawodowy z miejscowego CEiPM, swoje działania koncentruje na  konsultacjach  indywidualnych mających na celu zapoznanie się z sytuacją beneficjentów, ich preferencjami, doświadczeniami i umiejętnościami oraz grupowych formach wsparcia.  Specjalistka diagnozuje osobowość i predyspozycje zawodowe młodych ludzi, bada ich słabe i mocne strony, analizuje potrzeby i zainteresowania…
Zasadniczym celem grupowych warsztatów jest ukazanie uczestnikom projektu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, umożliwienie nabycia umiejętności określenia swojej przydatności do zawodu, skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, pomoc w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskanie wiedzy na temat sposobów i technik efektywnego poruszania się po rynku pracy.


DATA PUBLIKACJI: 2018-09-13 » Pozostałe aktualności