Strona główna  >   Lista aktualności   >   Kolejne szkolenie w Ciechanowie

Kolejne szkolenie w Ciechanowie

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie trwa kurs - spawanie metodą MAG, którego adresatami są uczestnicy OSZ w Ciechanowie  - działającego w ramach utrzymania rezultatów projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Pogram zajęć  - realizowany w wymiarze 145 godzin szkoleniowych  - obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 120 godzin zajęć praktycznych. Każdy z uczestników otrzymał w trakcie trwania kursu niezbędną literaturę oraz komplet odzieży ochronnej. Podczas zajęć teoretycznych młodzi ludzie  zostali zapoznani z zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku spawalniczym oraz hali produkcyjnej. Zakres tematyczny obejmował kursu obejmował zagadnienia związane z zastosowaniem elektryczności do spawania łukowego, oznaczeniami i wymiarowaniem spoin, metodami przygotowywania złączy do spawania oraz budową i użytkowaniem  urządzeń do spawania MAG. Aktualnie młodzież przystąpiła do samodzielnych ćwiczeń na stanowiskach spawalniczych, aby właściwie przygotować się do zdania  egzaminu zaplanowanego w październiku.
DATA PUBLIKACJI: 2018-09-13 » Pozostałe aktualności