Strona główna  >   Lista aktualności   >   Pierwsze dni w Jaciążku

Pierwsze dni w Jaciążku

… upływają pod hasłem adaptacji i integracji, dzięki czemu nowo przyjęta młodzież może  poznać środowisko oraz nawiązać kontakt z rówieśnikami i kadrą pedagogiczną…
Program adaptacyjny - ,,Jestem uczestnikiem Ośrodka” jest bardzo istotnym elementem w pracy wychowawczej jednostki. Ułatwia młodemu człowiekowi odnalezienie swego miejsca w tak odmiennych realiach edukacyjnych oraz świadome włączenie się w życie społeczne.
Przewidziany, w ramach realizacji założeń programowych, cykl spotkań, ma na celu wyposażenie młodych ludzi w umiejętności psychoemocjonalne nie tylko usprawniające funkcjonowanie w ośrodku, ale także pomagające w szybkiej i bezkonfliktowej adaptacji w grupie rówieśniczej oraz w miejscu odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy i nauki zawodu. Pozwala na nawiązanie właściwych relacji uczestnik – wychowawca,  budowanie wzajemnego zaufania w procesie współdziałania w grupie, uświadomienie sobie przez młodzież swoich potrzeb i aspiracji oraz naukę rozwiązywania problemów,  analizowanie i wyciąganie wniosków.
Integralną częścią procesu adaptacyjnego są  spacery, gry sportowe, ogniska, zabawy integracyjne, seanse filmowe oraz odpoczynek na świeżym powietrzu, a duża doza humoru,  wyobraźnia, życzliwość, pozytywne nastawienie sprawia, że codziennie można dostrzec uśmiechy na twarzach zarówno młodzieży, jak i wychowawców. To właśnie takie chwile sprzyjają szybkiej  integracji,   łączą i pozostają na długo w pamięci …


DATA PUBLIKACJI: 2018-09-11 » Pozostałe aktualności