Strona główna  >   Lista aktualności   >   Dni otwarte …

Dni otwarte …

Tradycyjnie już, jak co roku w 7-19 Hufcu Pracy odbył się dzień otwarty... 
Mińska jednostka opiekuńczo-wychowawcza przygotowała ciekawą ofertę edukacyjną OHP na nowy rok szkolny 2022/2023. Dzisiejsze spotkanie stworzyło możliwość bezpośredniego i osobistego dotarcia do szerokiego kręgu zainteresowanej młodzieży, zachęcenia ósmoklasistów do skorzystania z usług edukacyjnych. Zainteresowani młodzi ludzie nie tylko otrzymali ulotki i foldery reklamujące ofertę edukacyjną wraz z kierunkami kształcenia i na zasadach uczestnictwa w Ochotniczych Hufcach Pracy ale również informacje o rekrutacji. Zostały także zaproponowane indywidualne spotkania doradcze, które pozwolą wybrać indywidualny plan działania, czyli osobistą wizję i ścieżkę kariery każdego  beneficjenta. Przeprowadzenie testu predyspozycji ma ułatwić młodzieży ukierunkowanie co do wybranego zawodu zgodnego z ich własnymi predyspozycjami oraz potrzebami rynku pracy, a w efekcie pozyskaniu zatrudnienia. 
  Warto wiedzieć, by świadomie wybrać odpowiednią ścieżkę kariery dla siebie, a w wyborze nauki zawodu kierować się także praktycznymi aspektami dziedzin zawodowych, sugeruj się nie tylko upodobaniami, lecz też praktycznymi korzyściami jakie można pozyskać z uprawnienia w danej dziedzinie i przyszłości.
- Wiemy, ze planowanie swojej własnej kariery oraz ścieżki zawodowej nie jest łatwa sprawą. Trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów, chociażby mocne strony i możliwości, ale również ograniczenia warunki środowiskowe, specyfikę rynku pracy. Warto pamiętać, że  w podjęciu decyzji mogą pomóc doradcy zawodowi zatrudnieni w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Poradniach Pedagogiczno-Psychologicznych, Urzędach Pracy, Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej OHP. Mamy nadzieję, że dokonacie właściwych wyborów, które ułatwią pierwsze kroki w przyszłej pracy zawodowej. Powodzenia! – życzy Kadra 7-19 HP w Mińsku Mazowieckim.


DATA PUBLIKACJI: 2022-05-13 » Pozostałe aktualności